Schäfer Orbiter System

Funksjoner

Kjørekommandoene til Orbiter-systemet overføres via trådløs fjernbetjening. Denne fjernbetjeningen er meget enkel å betjene, takket være en logisk og lett forståelig bildefremstilling. Gjennom funksjonsknappen kan funksjoner som radiokanalskifte og batteri-statusvisning brukes. Med dens robuste design er den spesielt godt egnet for den tøffe lagerhverdagen. Når oppdraget er avsluttet, vender shuttle-kjøretøyet automatisk tilbake til parkeringsstasjonen.