Chọn giá đỡ Pallet và Đường hầm lấy hàng liên tục

Kệ đỡ pallet di chuyển linh động

FIFO là khái niệm lưu kho thông minh

Các pallet lưu hàng theo quy tắc FIFO (nhập trước xuất trước) là giải pháp hiệu quả nếu bạn cần lưu hàng hóa có ngày hết hạn và phải theo dõi theo lô và chuỗi sản phẩm. Các pallet lưu trước sẽ được lấy trước (FIFO). Hệ thống giá đỡ chuyền linh hoạt đóng vai trò quan trọng trong việc làm vị trí lưu kho tạm thời cho hàng đến và vận chuyển.
Kho cũng thường được tiếp cận thông qua việc sử dụng các máy tải trước và các khay tiếp cận cùng với khay pallet thủ công ở cấp thấp nhất. Giá đỡ chuyền hàng cơ động hoạt động chỉ nhờ trọng lực mà không cần các thiết bị điện nào khác đi kèm. Việc lấy và dỡ hàng hoàn toàn độc lập, giúp tổ chức tốt hơn. Hơn nữa, các giá đỡ di chuyển linh động của chúng tôi có thể dễ dàng tích hợp vào hệ thống dòng chảy nguyên phụ liệu, biến hệ thống này trở thành giải pháp thích hợp cho các nhà kho hoàn toàn tự động.
 

Thiết kế đa dạng cho nhiều yêu cầu khác nhau
SSI SCHAEFER cung cấp cho bạn giá đỡ dòng động pallet phù hợp với yêu cầu của bạn một cách tối ưu. Ví dụ: SSI SCHAEFER điều chỉnh băng tải con lăn với con lăn hãm và khoảng cách con lăn đa dạng để phù hợp với hàng hóa của bạn. Có thể có nhiều lựa chọn để lấy hàng, bao gồm cả một đường hầm có mái che ở tầng dưới cùng.


HỆ THỐNG KỆ LINH HOẠT CHO HÀNG HÓA LỚN VÀ NẶNG

Khu vực sử dụng: lưu trữ đệm trong hàng hóa ra vào và trong quá trình sản xuất.

Sử dụng hiệu quả không gian và khối lượng trong kho

Ngoài việc tổ chức kho hàng bằng cách sử dụng nguyên tắc nhập trước xuất trước FIFO, lợi ích của giá đỡ dòng động pallet của chúng tôi nằm ở việc sử dụng hiệu quả cao không gian và khối lượng trong kho.

THIẾT KẾ ĐA DẠNG ĐÁP ỨNG NHIỀU YÊU CẦU

  • Nguyên tắc đưa vào trước lấy ra trước (FIFO)

  • Tiết kiệm đến 60% không gian so với các giá kệ pallet thông thường

  • Nâng cao năng suất nhờ tách biệt quá trình cấp hàng và chọn lấy hàng

  • Giải pháp cho các pallet không thể xếp chòng

  • Khu vực sử dụng: Hàng hóa đến, vận chuyển, sản xuất, kho hàng đệm và kho hàng hoàn toàn tự động

  • Lý tưởng để chọn lựa trong tháp và đường hầm, giảm tần số bổ sung.

  • Các chức năng của giá đỡ hoạt động chỉ bằng trọng lực và không cần thiết bị điện

  • Tách biệt hoạt động cung ứng và dỡ hàng

  • Giá đỡ tùy chỉnh được thiết kế tối ưu nhằm đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn

  • Có thể dùng như giá đỡ hậu theo quy tắc đưa vào sau lấy ra trước (LIFO)

TẢI VỀ

Danh mục cho Hệ thống Kệ chứa Pallet

Một hệ thống xếp chồng với tính linh hoạt vô hạn.

4.2 MB
Chúng tôi làm thế nào để giúp bạn