Yêu cầu

Những giải pháp chuyên chở bằng orbiter không có gì mới đối với intralogistics. Điều khiến SSI Orbiter khác biệt với đối thủ là những tính năng mà hệ thống được điều chỉnh theo yêu cầu an toàn và hiệu quả của thị trường toàn cầu:

  • Cung cấp năng lượng thông qua pin tương thích bền bỉ 

  • Cơ chế nâng cao không cần thủy lực

  • Vận chuyển an toàn của Orbiter bằng cách sử dụng trạm xuống hàng cùng với nguy cơ tai nạn thấp

  • Độ an toàn cao nhất trong kho nhờ tích hợp PLC an toàn

  • Thân thiện với người dùng nhờ thiết kế tiện dụng và dễ sử dụng

  • Orbiter cũng phù hợp với ứng dụng deep-freeze 

Bạn sẽ nhận được một hệ thống hoàn chỉnh như một giải pháp một cửa. Tất cả các thành phần tiêu chuẩn như công nghệ điều khiển, xe chuyên chở và các yếu tố an toàn được sản xuất độc quyền bởi các cơ sở sản xuất riêng của SSI SCHAEFER.

[---Error_NoJavascript---]