Krav

I og for seg er en shuttle-løsning ingen nyhet på området intralogistikk. Avgjørende på dette feltet er de særegenhetene som skiller konkurrentene seg imellom. SSI Orbiter er tilpasset det globale markedets krav til sikkerhet og effektivitet:

  • Energiforsyning via holdbare og dypfrys kompatible batterier

  • Innovativ løftemekanikk uten hydraulikk

  • Sikker transport av Orbiter takket være parkeringsstasjonen samt lav risiko for uhell. På denne måten unngås dyre reparasjoner og stillstandstider på lageret

  • Høyeste sikkerhet på lageret

  • Brukervennlig gjennom en lettvint betjening og en ergonomisk design

  • Orbiter-systemet er også egnet til bruk for dypfryste varer

Systemet leveres deg komplett - one stop.

Alle systemets standard komponenter som eksempelvis reoler, shuttle-kjøretøy og sikkerhetselementer stammer utelukkende fra produksjonsbedriftene til SSI SCHÄFER.