Material Handling for bins, totes and containers

Khu vực vận chuyển riêng

Các bước tách biệt, trút hàng, đóng và phân giai đoạn được thực hiện tại các khu vực vận chuyển riêng với độ chính xác cao nhất:


Sự xếp chồng

Việc xếp thùng chứa đảm bảo thùng chứa không được sử dụng được lưu trữ theo cách tiết kiệm không gian. Thùng chứa được trả về hệ thống ngay khi cần.

Việc dỡ thùng 

Hệ thống dỡ thùng chứa tách thùng chứa được giữ trong chồng.

Việc trút thùng

Hệ thống trút thùng chứa loại bỏ vật liệu đóng gói khỏi thùng chứa. Sau đó, thùng chứa được vận chuyển về qua hệ thống chuyên chở.

Phủ kín 

Máy phủ bịt kín thùng chứa bằng lớp bọc sau quy trình bốc xếp.

Đóng nắp

Đóng nắp tự động đóng thùng chứa bằng nắp gập. Băng chuyền đai vận chuyển thùng chứa ở tình trạng mở nắp vào thiết bị. Nắp được chuyển vào vị trí dọc theo hình dạng của dẫn hướng bên và thả xuống đồng thời để đóng thùng chứa.

Dỡ khay

Trạm dỡ khay tách biệt khay và hàng hóa, bằng cách đẩy chúng sang một bên khỏi khay.

Nạp khay 

Nạp Khay dùng để nạp hàng hóa phù hợp vào khay. Quy trình nạp sử dụng hai băng chuyền đai đồng bộ được đặt ở góc dốc so le nhau. Thùng các-tông trượt vào khay di chuyển bên dưới mà không dừng lại.

Với khả năng mở rộng theo mô-đun, hệ thống của SSI SCHAEFER có độ linh hoạt cao và có thể tích hợp vào tất cả các hệ thống vận chuyển phổ biến.