Individual dispatch areas

Arbeidsskrittene separering, tømming, lukking og klargjøring gjennomføres med høyeste grad av presisjon i de enkelte ekspedisjonsområdene:

Stackere

Stackere tjener til plassparende lagring av kasser som ikke er i bruk. Kassene føres tilbake til anlegget igjen så snart de behøves.

De-stackere

De-stackere skiller kasser som lagres i stabler.

Tote Emptying Machine (TEM)

Ved hjelp av TEM fjernes emballasjematerial som befinner seg i kassene. Deretter transporteres kassene bort vha. transportørsystemet.

Lidding Machine (LIM)

En LIM setter lokk på kassene som er ferdig plukket.

Lid Closing Machine (LCM)

En LCM tjener til automatisk avstengning av kasser med klafflokk (flaps). Kassen med de åpne klafflokkene kjører inn i innretningen på en beltetransportør. Lokklaffene stilles i loddrett posisjon på grunn av sideføringenes form og faller deretter inn i hverandre, slik at kassen er lukket.

Tray Unloading Station (TUS)

Oppgaven til TUS er å skille brett og transportgods, ved å skyve dem sideveis av brettene.

Tray Loading Station (LLS)

Ved hjelp av LLS kan brett lastes med egnet transportgods. Dette finner sted ved hjelp av to transportører som løper synkront og som er plassert i spiss vinkel mot hverandre, slik at kassene glir ned i brettet som kjører nedenfor, uten å stoppe.

Takket være muligheten til modulære utvidelse kan systemene fra SSI SCHÄFER integreres i alle kurante transportsystemer på en ytterst fleksibel måte.