SCHAEFER SYSTEMS INT'L PTE LTD

SCHAEFER SYSTEMS INT'L PTE LTD

Phòng 11.04, Tầng 11, Toà Nhà Viettel Tower
285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, HCM, Vietnam

ĐT.:+84/ 28/ 6268 9333
Fax:+84 28 6256 0988

Email: info.vn[at]ssi-schaefer.com

Quản lý: Brian Miles (Giám đốc Khu vực)
Chịu trách nhiệm nội dung: Stefan Junge, Ivy Yau

​​​​​​​(English)

SCHAEFER SYSTEMS INT'L PTE LTD

Unit 04, 11th floor, Viettel Tower,
285 Cach Mang Thang 8 street, 
Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City. 

Telephone :+84/ 28/ 6268 9333
Fax: +84 28 6256 0988


[---Error_NoJavascript---]