Thực phẩm và đồ uống

SSI SCHAEFER mang lại cho bạn các giải pháp lưu kho và bốc xếp linh hoạt và có thể mở rộng dành cho ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống. Bạn nhận được giải pháp một nguồn từ khái niệm ban đầu tới quá trình lắp đặt toàn bộ hệ thống hoàn chỉnh.

CHI TIẾT

Case Studies

Refreshingly efficient.

Pallet conveying system

Case Study Mydibel

Không có sẵn

PRODUCTS, MODULES, SOLUTIONS AND SOFTWARE

Efficient storage and picking solutions for the food and beverage industry.

Mobile Racking ESX

Kệ đỡ pallet lưu động

Schäfer Orbiter System

SSI Orbiter®

High-bay warehouse with storage Vinamilk

Kho hàng trên cao

Paletten-Fördertechnik

Hệ thống chuyên chở pallet

High-bay warehosue with storage and retrieval machine Exyz

Máy móc lưu kho và hệ thống chuyên chở

Customer Service & Support 4.0

Chuyên chở và vận chuyển

Phương tiện tự dẫn hướng (AGV)

Software Solutions for your logistics

WAMAS®

TẢI VỀ

The right solution for every industry. SSI SCHAEFER’s expertise combines specific know-how with extensive experience to deliver tailored solutions.

Market sector bruchure automation 2017 German. Expertise for every sector. The

Market sector bruchure automation 2017 German. Expertise for every sector. The expertise of SSI SCHAEFER: specialist know-how and many years of experience in producing customised solutions.

1.1 MB

REFRESHINGLY EFFICIENT: SOLUTIONS FOR THE BEVERAGE INDUSTRY Optimum goods

REFRESHINGLY EFFICIENT: SOLUTIONS FOR THE BEVERAGE INDUSTRY Optimum goods handling and enhanced productivity with scalable storage and picking solutions.

1.5 MB

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN

[---Error_NoJavascript---]