Market Sector Food & Beverage

Thực phẩm và đồ uống

SSI SCHAEFER mang lại cho bạn các giải pháp lưu kho và bốc xếp linh hoạt và có thể mở rộng dành cho ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống. Bạn nhận được giải pháp một nguồn từ khái niệm ban đầu tới quá trình lắp đặt toàn bộ hệ thống hoàn chỉnh.

CHI TIẾT

Case Studies

Refreshingly efficient.

Pallet conveying system

Case Study Mydibel

Không có sẵn

PRODUCTS, MODULES, SOLUTIONS AND SOFTWARE

Efficient storage and picking solutions for the food and beverage industry.

Hệ thống kệ di động ESX

Kệ đỡ pallet lưu động

SSI ORBITER®

SSI Orbiter®

haribo_grafschaft_2018_11.tif

Kho hàng trên cao

Paletten-Fördertechnik

Hệ thống chuyên chở pallet

018_HRL_Exyz_Ret.jpg

Máy móc lưu kho và hệ thống chuyên chở

Phương tiện dẫn hướng tự động tại SSI Schaefer

Chuyên chở và vận chuyển

Phương tiện Dẫn hướng Tự động (AGV)

HP Dreamwarehouse Software_signet.jpg

WAMAS®

TẢI VỀ

The right solution for every industry. SSI SCHAEFER’s expertise combines specific know-how with extensive experience to deliver tailored solutions.

Chuyên gia cho mọi lĩnh vực

Chuyên môn của SSI SCHAEFER: bí quyết chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm trong việc sản xuất các giải pháp tùy chỉnh.

1.3 MB

REFRESHINGLY EFFICIENT: SOLUTIONS FOR THE BEVERAGE INDUSTRY Optimum goods

REFRESHINGLY EFFICIENT: SOLUTIONS FOR THE BEVERAGE INDUSTRY Optimum goods handling and enhanced productivity with scalable storage and picking solutions.

1.5 MB
Chúng tôi làm thế nào để giúp bạn
Case Study Stockmann

Các ngành công nghiệp

Thời trang

Industry solutions 4.0

Các ngành công nghiệp

Ngành công nghiệp

Hệ thống kệ đỡ pallet

Các ngành công nghiệp

Bán lẻ thực phẩm

Market Sector Food & Beverage

Các ngành công nghiệp

Thực phẩm và đồ uống

Healthcare & Cosmetics

Các ngành công nghiệp

Chăm sóc sức khỏe và mỹ phẩm

Material handling industry solutions for retail and wholesale

Các ngành công nghiệp

Bán lẻ và bán buôn

Không có sẵn

TẢI VỀ

The right solution for every industry. SSI SCHAEFER’s expertise combines specific know-how with extensive experience to deliver tailored solutions.

Chuyên gia cho mọi lĩnh vực

Chuyên môn của SSI SCHAEFER: bí quyết chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm trong việc sản xuất các giải pháp tùy chỉnh.

1.3 MB
Do you have questions or remarks?