SSI SCHÄFER - Giá trị Công ty

Các giá trị của công ty

Khi Fritz Schäfer sáng lập công ty sản xuất sản phẩm làm từ miếng kim loại vào năm 1937, không ai nghĩ rằng công ty này một ngày nào đó sẽ trở thành nhà cung cấp giải pháp hệ thống logistics và các sản phẩm liên quan hàng đầu thế giới.

CHI TIẾT