Giải pháp phần mềm

Là nhà cung cấp hệ thống logistics hàng đầu thế giới, SSI SCHAEFER mang lại cho bạn khả năng CNTT hoàn chỉnh từ một nguồn.

CHI TIẾT
it_material_flow

Giải pháp dành cho doanh nghiệp

Software Solutions for your logistics

Giải pháp phần mềm tự động

IT Control Center

KPI và bảng điều khiển

Software-Solutions

Sản phẩm phần mềm

Không có sẵn

IT-POWERHOUSE

Your complete software solution for warehousing

SSI SCHAEFER Software Solutions

Intralogistics processes are becoming ever more complex. In manual, automated and fully automated warehouses, countless processes need to be monitored, visualized and optimized. This requires expertise. As the world‘s leading provider of logistics systems, SSI SCHAEFER not only offers everything for your warehousing but also provides the concentrated IT expertise that only the industry leader can provide.

Case Study KNV

Sản phẩm

Lưu kho

regalsysteme_foerdertechnik.tif

Sản phẩm

Chuyên chở và vận chuyển

Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Sản phẩm

Bốc xếp

Material Handling for bins, totes and containers

Sản phẩm

Xử lý (di chuyển)

Work Station

Sản phẩm

Hệ thống trạm làm việc

Không có sẵn

TẢI VỀ

The right solution for every industry. SSI SCHAEFER’s expertise combines specific know-how with extensive experience to deliver tailored solutions.

Market sector bruchure automation 2017 German. Expertise for every sector. The

Market sector bruchure automation 2017 German. Expertise for every sector. The expertise of SSI SCHAEFER: specialist know-how and many years of experience in producing customised solutions.

1.1 MB

Hình ảnh Tài liệu CNTT. Phần mềm hiệu suất cao, khả năng mở rộng cho DN của bạn

Hình ảnh Tài liệu CNTT. Phần mềm hiệu suất cao, khả năng mở rộng cho doanh nghiệp của bạn. Giải pháp thông minh cho những thách thức intralogistics của ngày hôm nay và ngày mai. 

859.1 KB

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN

[---Error_NoJavascript---]