Pallet Racking

Sự bền vững và tiết kiệm chi phí nhờ công nghệ đổi mới

Tên gọi "Exyz" mô tả chính xác điều làm nổi bật cỗ máy lưu kho - lấy hàng này. Chữ E đại diện cho hiệu quả (efficiency) về tiêu thụ năng lượng và hiệu suất cho cả ba trục 3 chiều “x”, “y” và “z” mà trên đó máy lưu kho - truy xuất hoạt động.
Nhờ việc áp dụng các công nghệ hiện đại, SRM chỉ đòi hỏi không gian tối thiểu. Thiết kế liên khóa của bệ đỡ sàn, xe tải pallet và dầm tăng cường lợi ích này hơn nữa. Khái niệm dầm đổi mới từ SSI SCHAEFER là duy nhất trên thị trường. Đối trọng di chuyển tích hợp trong dầm có thể được lắp và bù tới 2/3 trọng lượng của xe tải pallet. Điều này cải thiện hiệu suất cũng như giảm thiểu năng lượng cần sử dụng. Kết quả là bạn có thể tiết kiệm tới 25% năng lượng so với các máy truyền thống với một thiết bị nâng. Đây cũng là một phần của Công nghệ cần trục xanh của SSI SCHAEFER. Những công nghệ này bao gồm:

  • Các lộ trình trùng lặp tiết kiệm năng lượng cho nhiều SRM

  • Kết hợp dòng hàng trực tiếp từ bộ điều khiển để chuyển năng lượng hãm của máy này sang năng lượng di chuyển của máy khác

  • Trả lại năng lượng phanh hãm về hệ thống cấp điện

  • Thích ứng tốc độ mục tiêu và tăng tốc máy lưu kho - truy xuất