Bærekraftighet og kostnadseffektivitet takket være en innovativ teknologi

Betegnelsen «Exyz» er her faktisk en nøyaktig betegnelse på alt det, som gjør vår storage-retrieval machine så attraktiv. Her står «E» for effektivitet, når det gjelder energiforbruk og yteevne - og det på alle tre dimensjonale akser «X», «Y» og «Z», som pallkranen arbeider på. 

Gjennom den konsekvente bruken av nyeste styringsteknologier behøver vår storage-retrieval machine et minimum av sikkerhetsreserver når det gjelder plass, og  understøtter dette gjennom en kompakt, design av bunntravers, løftevogn og mast, der disse delene griper inn i hverandre. Dette innovative mastkonseptet fra SSI SCHÄFER er unikt på markedet. Med denne masten kan bevegelige motvekter, som er integrert i masten, settes inn i løftevognen og utligne inntil to tredjedeler av løftevognens egenvekt. På denne måten økes yteevnen, samtidig som energiforbruket synker. Slik oppnår du enn energiinnsparing på inntil 25 %, samt en betydelig reduksjon av driftskostnadene. Dette er en del av Green Crane teknologien fra SSI SCHÄFER. Med til dette teller også følgende: 

  • Energioptimert overlagring av kjørebevegelsene til flere pallkraner

  • Likestrømkobling av drivregulatorene for å overføre bremseenergien fra den ene drivenheten til drivenergien til de andre drivenhetene

  • Tilbakeføring av energi til strømnettet 

  • Behovsorientert tilpasning av hastigheten og akselerasjonen av pallkranen