united_drug_goods_in_ci.tif

Trạm Hàng hóa đến

Trạm làm việc hàng hóa đến tạo thành giao diện giữa nguồn cung cấp nội bộ và bên ngoài. Hàng hóa được phân phối, kiểm tra, chuẩn bị cho lưu kho rồi đóng gói lại trong thùng chứa tiêu chuẩn.

Khi hàng hóa đến, chúng được chuyển sang các bên từ trạm pallet điện có thể điều chỉnh chiều cao tới khu vực làm việc. Mã vạch của hàng hóa được quét để ghi lại dữ liệu trong hệ thống kho hàng bằng màn hình menu hình ảnh. Sau đó, hàng hóa được chuyển tới thùng chứa lưu kho. Thùng chứa được đẩy lên đai vận chuyển, đai này được đặt ở cùng chiều cao với bàn để vận chuyển tới vị trí lưu kho. Đai băng chuyền bổ sung đặt ở trên vận chuyển thùng các-tông rỗng ra xa. Thùng chứa rác thải tích hợp cho quá trình thải bỏ nhựa và rác thải chung, cùng với thiết kế công thái học, thảm giảm hiện tượng mỏi hoàn thiện trạm làm việc hàng hóa đến.

Luân chuyển cao, áp lực thấp

Mô hình trạm làm việc này được thiết kế để giảm áp lực cho nhân viên, bất kể khối lượng xử lý hàng hóa cao. Tối ưu hóa công thái học cho phép quản lý hiệu quả kho hàng gồm nhiều mục hàng khác nhau với vị trí lưu kho hiệu suất cao, đồng thời cũng đảm bảo xử lý sản phẩm an toàn nhất có thể. Trạm làm việc SSI SCHAEFER có thể thích ứng với người sử dụng chứ không phải ngược lại. Vì vậy, bạn có thể đạt hiệu suất tăng tới 20% với hệ thống của chúng tôi.

Hơn nữa, trạm làm việc hàng hóa đến SSI SCHAEFER cũng cung cấp cho bạn lựa chọn bổ sung là đưa hàng hóa trả lại về kho hàng nhanh chóng hơn.

TRẠM HÀNG HÓA ĐẾN GIÚP NÂNG CAO HIỆU SUẤT

  • Giao diện người-máy móc được tối ưu hóa theo công thái học

  • Bàn nâng cắt loại bỏ quá trình nâng tại trạm làm việc

  • Hàng hóa được phân phối trực tiếp đến trạm làm việc trên pallet

  • Sử dụng thảm đặc biệt tại trạm làm việc đứng để giảm mệt mỏi

  • Bố trí hàng hóa và thùng chứa lưu kho theo dạng hình học trong khoảng cách gần nhất có thể

  • Quá trình quản lý rác thải tinh vi (chu kỳ loại bỏ) để thải bỏ thùng các-tông (băng chuyền các-tông), nhựa và rác thải chung (thùng chứa rác thải tích hợp)

  • Luồng vật liệu theo hướng trọng lực nhất quán.

  • Hỗ trợ phần mềm trực quan cho quy trình lưu kho qua menu thích hợp với màn hình đồ họa

  • Triển khai chức năng bổ sung: lưu kho hàng trả lại cho thị trường dược phẩm

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN