Work Station

Stasjoner ved varemottak

Effektiv lagring av varer

Stasjonen ved varemottaket danner grensesnittet mellom bedriftsekstern og bedriftsintern lagervarehåndtering. Det er her varene leveres, kontrolleres, de bearbeides til senere bruk og lagring og pakkes om i standardkasser:

Ved varemottaket overtas varen av en elektrisk høydejusterbar pallstasjon på siden av arbeidsbordet, med strekkodeskanning tas den over i lagersystemet med grafisk menyføring og pakkes om i lagerkasser. For å transporteres til stedet der de skal lagres, skyves kassene på en båndtransportør, som er plassert i bordhøyde. Over dette sørger en annen båndtransportør for at de tomme kartongene transporteres bort. Integrerte avfallskasser for plast og reststoffer samt dampende matter til stående stasjoner fullstendiggjør stasjonen ved varemottaket.

Høy kapasitet – liten belastning av medarbeiderne

Med denne stasjonmodellen belastes dine medarbeidere i mye mindre grad – til tross for høye kapasiteter. Takket være den ergonomiske optimeringen oppnås en effektiv varelagring av forskjellige artikler med høy lagringseffekt, samtidig med en så skånsom behandling av produktene som mulig. Stasjonene som er planlagt og utformet av SSI SCHÄFER tilpasser seg menneskene – ikke omvendt. Derfor produktivitetsøkninger på inntil 20 % oppnås med vårt system.

Som en allerede realisert tilleggsfunksjon tilbyr stasjonen ved varemottaket fra SSI SCHÄFER også muligheten til å lagre returhåndtering raskere.

EFFICIENT WAREHOUSING

  • Ergonomisk optimert grensesnitt mellom menneske og maskin

  • Du unngår løftearbeider på stasjonen ved at det brukes et saksebord

  • Vareleveranse på pall direkte til stasjonen

  • Bruk av spesialmatter til stående arbeidsplasser gjør arbeidet mindre trettende

  • Geometrisk plassering av varene og lagerkasserne så nær hverandre som mulig

  • Vel gjennomtenkt avfallsstyring (avstander) til bortskaffelse av gamle kartonger (bånd til gamle kartonger), plast- og reststoffer (integrert avfallskasser)

  • Konsekvent vareflyt som styres av tyngdekraften

  • Visuell programvarestyrt understøttelse av lagringsprosessen vha menyføring med grafikker

  • Realisert tilleggsfunksjon: Lagring av returhåndtering fra farmasimarkedet

Hvordan kan vi hjelpe?