Work Station

Mal girişi çalışma yerleri

Mal girişi çalışma yeri, işletme dışı ve işletme için depolama malı tedarikinde bir arabirimdir. Mallar teslim edilir, kontrol edilir ve daha sonra kullanmak ve depolanmak üzere hazırlanır ve standart haznelere paketlenir:

 

Mal girişinde mal, elektrikle yüksekliği ayarlanabilir bir palet istasyonundan, yanlamasına çalışma tezgahına alınır, barkod tarayıcı ile grafik menü yönetimli depolama sistemine aktarılır ve depolama haznesine paketlenir. Depolama yerinize taşımak için hazneler, tezgah yüksekliğinde düzenlenmiş bir konveyör bandına sürülür. Bunun üstünde başka bir konveyör bandı, boş kartonun dışarı taşınmasını sağlar. Plastik ve artık maddeler için entegre çöp tenekelerinin yanı sıra sönümleyici ayakta çalışma yeri matları, mal giriş çalışma yerini tamamlıyor.

Yüksek transfer sayısı, çalışanlara az yük

Bu çalışma yeri modeliyle genel anlamda çalışanlarınıza -yüksek transfer sayısına rağmen- daha az yük biner. Ergonomik iyileştirme sayesinde, yüksek depolama performansı ve ürünlerin mümkün olan en iyi şekilde korunmasıyla birlikte, çeşitli malların verimli depolanması mümkün olur. SSI SCHAEFER çalışma yerleri insana uyum sağlar; tersi değil. Bu sayede sistemlerimizle yüzde 20'ye varan verimlilik artışları elde edilebilir.

Halihazırda gerçekleştirilmiş ek fonksiyon olarak SSI SCHAEFER çalışma yeri, mal girişinde iadelerin daha hızlı yeniden depolanmasına da olanak tanır.

VERİMLİ MAL DEPOLAMA

  • Ergonomik olarak iyileştirilmiş insan makine arabirimi

  • Çalışma yerinde, bir makaslı kaldırma tezgahı kullanımı sayesinde kaldırma işlerinin önlenmesi

  • Doğrudan işyerinde palet üzerinde mal teslimatı

  • Yorulmadan ayakta durmak için dik çalışma yeri matları kullanımı

  • Malların ve depolama haznelerinin birbirine mümkün olduğu kadar yakın, geometrik düzeni

  • Eski kartonların (eski karton bandı), plastik ve artık madde çöplerinin (entegre çöp tenekesi) atığa çıkarılması için ince düşünülmüş atık yönetimi (uzaklık mesafeleri)

  • Tutarlı, yer çekimine uygun mal akışı

  • Grafiklere sahip uygun menü yönetimi sayesinde depolama sürecinin yazılımla görsel olarak desteklenmesi

  • Gerçekleştirilmiş ek fonksiyonlar: İlaç pazarı iadelerinin depolanması

Soru, Görüş ve Önerileriniz İçin