Hệ thống xử lý giấy

Mở rộng hệ thống cho hệ thống xử lý giấy, được thiết kế đặc biệt để phù hợp với công suất khối lượng 


Hệ thống xử lý giấy từ SSI SCHAEFER được dùng để bổ trợ cho tất cả hoạt động trong kho hàng bốc xếp bán tự động hoặc hoàn toàn tự động và có thể dễ dàng kết hợp với các hệ thống hiện có. Chúng xử lý việc bắt đầu các đơn hàng tự động và chèn hóa đơn đúng giờ cùng với chỉ định và/hoặc gắn nhãn tất cả hàng hóa để vận chuyển.

Sơ lược về lợi ích:  

 • Tiết kiệm nhiều thời gian qua chức năng in kịp thời chẳng hạn

 • Thực hiện và xử lý đơn hàng tự động

 • Tự động hóa các công việc tốn thời gian, lặp lại

 • Phát ra tiếng ồn thấp

HỆ THỐNG XỬ LÝ GIẤY LÀ SỰ BỔ SUNG LÝ TƯỞNG CHO HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN

Trạm này có nhiệm vụ tự động chèn biên lai vào các phương tiện chứa tải trống hoặc đầy [link: Hệ thống thùng chứa]. Vật chở tải được quét trước khi đến máy để bắt đầu quá trình in biên lai cụ thể cho đơn hàng. Các biên lai ra khỏi máy in được xác minh. Trong một số trường hợp, nhiều biên lai được thu thập trên một chiếc gàu hình ngôi sao và được chèn vào phương tiện chứa tải đặt bên dưới. Vật chở tải được xử lý chính xác tiếp tục di chuyển. Nếu có lỗi trong khi quy trình diễn ra, phương tiện chứa tải sẽ được chuyển hướng đến lối đi hoàn chỉnh để kiểm tra.

 • Dễ bảo dưỡng, ít cần bảo dưỡng và công nghệ đáng tin cậy

 • Có sẵn nhiều cấu hình tùy vào công suất khối lượng (đơn/đôi/ba)

 • Có thể điều chỉnh nhiều chiều cao của phương tiện chứa tải trong một máy

 • Có thể sử dụng máy in từ nhiều nhà sản xuất

Máy bóc với chức năng chèn địa chỉ có nhiệm vụ bọc tự động thùng chứa đồng thời chèn biên nhận địa chỉ. Thùng chứa được quét trước khi đến máy để bắt đầu quá trình in biên lai cụ thể cho đơn hàng. Biên lai rời khỏi máy in được xác mình và lưu trữ tạm thời trên băng chuyền giấy đặc biệt trong khi thùng chứa được di chuyển vào máy. Biên nhận đợi trong máy và được kẹp giữa thùng chứa và lớp bọc. Một lần nữa, phương tiện chứa tải được xử lý chính xác tiếp tục di chuyển. Nếu có lỗi trong khi quá trình diễn ra thì thùng chứa sẽ được chuyển hướng.

 • Tạo lớp bọc và gắn địa chỉ trong một máy

 • Có sẵn nhiều cấu hình tùy vào công suất khối lượng (đơn/đôi)

 • Có thể điều chỉnh nhiều chiều cao của thùng chứa trong một máy

 • Có thể sử dụng máy in từ nhiều nhà sản xuất

 Chức năng chèn địa chỉ có nhiệm vụ chèn thẻ địa chỉ và khe thẻ địa chỉ trên thùng chứa vận chuyển. Chức năng chèn địa chỉ đồng thời in thẻ địa chỉ và mở khe thẻ địa chỉ. Thẻ địa chỉ cũ được tháo ra và thẻ mới được chèn vào. Sau đó, mã vạch trên thùng chứa và vé địa chỉ được quét và kiểm tra để xác định xem có khớp không. Chỉ thùng chứa được chèn địa chỉ chính xác mới tiếp tục di chuyển. Thùng chứa có địa chỉ không chính xác được chuyển hướng để xử lý thủ công.

 • Loại bỏ tự động hoàn toàn thẻ địa chỉ cũ và chèn thẻ địa chỉ mới bằng một máy

 • Có thể điều chỉnh hai chiều cao khác nhau của thùng chứa trong một máy

 • Có thể sử dụng máy in từ nhiều nhà sản xuất

 • Cũng có thể thích ứng với thùng chứa cụ thể của khách hàng

Sản phẩm của chúng tôi có tính tương thích cao, cho phép sử dụng linh hoạt như biện pháp bổ sung cho hầu hết tất cả các hệ thống chuyên chở. Hệ thống này dễ bảo dưỡng nhờ thiết kế theo mô-đun và dễ tiếp cận của các thành phần lắp đặt và hoạt động.

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN