Paper handling systems and container handling systems

Kağıt aktarım sistemleri

Kağıt aktarım sistemleri – Konveyör sistemleri için en iyi ilave

SSI SCHAEFER'in k ağıt aktarım sistemleri, bir yarı veya tam otomatik komisyonlama deposu dahilinde, tüm faaliyetlerin tamamlayıcısı olarak kurulur ve mevcut sistemlerle kolayca kombine edilebilir. Otomatik sipariş başlatma ve noktasal fatura ekleme yanı sıra tüm gönderim mallarını adresleme ve/veya işaretleme görevlerini devralırlar.

Bir bakışta avantajlarınız:  

 • Örneğin tam zamanında baskı sayesinde büyük zaman tasarrufu

 • Otomasyonlu sipariş işlemleri ve prosesleri

 • Zaman çalan, monoton işlerin otomasyonu

 • Gürültüsüz çalışma biçimi

SİSTEME ADAPTE EDİLMİŞ İLAVELER, KAPASİTEYE UYARLANMIŞ

Bu istasyon, belgelerin boş veya dolu yük taşıyıcılarına otomatik eklenmesine yarar. Yük taşıyıcıları makine tarafından okunarak, siparişe özgü belgelerin basımını başlatır. Yazıdan gelen belgeler doğrulanır. Kısmen birden çok belge, yıldız şeklinde bir küreğin içinde toplanır ve bunun altında bulunan yük taşıyıcısına eklenir. Doğru işlenmiş yük taşıyıcıları yollarına devam eder. Akışta hatalar tespit edilirse, o zaman yük taşıyıcısı, kontrol edilmek üzere bir hata güzergahına aktarılır.

 • Basit, bakımsız ve güvenilir teknoloji

 • Kapasiteye bağlı olarak farklı konfigürasyonlar mümkün (Single/Double/Triple)

 • Bir makinede birden çok yük taşıyıcısı yüksekliği mümkün

 • Farklı üreticilerin yazıcılarını kullanmak mümkün

Adres eklemeli kapak makinesi, haznelerin otomatik kapaklanmasıyla eşzamanlı olarak bir adres belgesinin eklenmesine hizmet eder. Hazneler makineye gelmeden okunarak, siparişe özgü adres belgesinin basımını başlatır. Hazne makineye aktarıldığı esnada, yazıcıdan gelen belgeler doğrulanır ve özel bir kağıt konveyöründe ara depolanır. Belge orada, hazne ve kapak arasına sıkıştırılabilecek şekilde bekler. Burada da şu geçerlidir: Doğru işlenmiş yük taşıyıcıları yollarına devam eder. Akışta hatalar tespit edilirse, o zaman hazne dışarı aktarılır.

 • Bir makinede kapaklama ve adresleme

 • Bir makinede birden hazne yüksekliği mümkün

 • Farklı üreticilerin yazıcılarını kullanmak mümkün

Soru, Görüş ve Önerileriniz İçin