Papirhåndteringssystemer

Papirhåndteringssystemer – det optimale supplementet til transportørsystemer

Papirhåndteringssystemene fra SSI SCHÄFER anvendes som en avrunding av alle aktiviteter som forefaller i et del- eller helautomatisk plukkengslagre, og de kan på en enkel måte kombineres med allerede eksisterende systemer. De overtar oppgavene  til en automatisk ordrestart, punktlig vedlegg av faktura samt adressering og/eller merking av samtlige varer som skal sendes ut.

Dine fordeler: 

 • Vesentlig innsparing av tid, eksempelvis gjennom just-in-time utskrift

 • Automatisert ordreavvikling og prosesser

 • Automatisering av tidkrevende og monotone aktiviteter

 • Arbeidsmåte med lavt støynivå

APPLIKASJONER

Denne stasjoner tjener det automatiske vedlegget av bilag i tomme eller fylte kassene. Kassene leses av maskinen, som i sin tur initierer utskriften av de ordrespesifikke bilagene. Bilagene som kommer ut av skriveren verifiseres. Delvis samles flere bilag i en stjerneformet skuffe og legges i kassen, som står under den. Kassene som har blitt korrekt bearbeidet fortsetter strekningen. Dersom det oppdages feil i forløpet, sluses kassen ut på en feilstrekning, slik at den kan kontrolleres.

 • En enkel og pålitelig teknikk som trenger svært lite vedlikehold

 • Forskjellige konfigurasjoner er tilgjengelige, avhengig av gjennomstrømningen (Single/Double/Triple)

 • Flere kassehøyder i en og samme maskin mulig

 • Mulige effekter på ytelsen

Lidding and Inserting tjener til automatisk lukking av kasser ved samtidig vedlegg av et adressebilag. Kassene leses før de når frem til maskinen, som i sin tur initierer utskriften av de ordrespesifikke bilagene. Bilagene som kommer ut av skriveren verifiseres og mellomlagres i en spesiell papirtransportør mens kassene transporteres inn i maskinen. Der venter bilaget, slik at den kan klemmes fast mellom kasser og lokk. Også her gjelder: Lastbærere som har blitt korrekt bearbeidet fortsetter strekningen. Dersom det konstateres feil ved forløpet, sluses kassen ut.

 • Lukking og adressering i en og samme maskin

 • Forskjellige konfigurasjoner er tilgjengelige, avhengig av gjennomstrømningen (Single/Double)

 • Flere kasserhøyder i en og samme maskin mulig

Adressevedleggeren tjener til å legge ved et adressekort i en adressekortlomme på transportkassen. I adressevedleggeren blir adressekortet skrevet ut, og parallelt med dette åpnes adressekortlommen. Det gamle adressekortet fjernes, og det nye kortes legges ved. Deretter leses strekkodene på kassen og på adresselappen, og det kontrolleres at de stemmer overens. Bare kasser som er korrekt adressert transporteres videre, mens kasser med feil sluses ut til manuell viderehåndtering.

 • Helautomatisk uttak av det gamle og vedlegg av den nye adressekortet utføres av en og samme maskin

 • To forskjellige kassehøyder i en og samme maskin mulig

 • Kan tilpasses kundespesifikke kasser


Takket være våre produkters store kompatibilitet, er en fleksibel bruk som supplement til praktisk talt alle kjente transportørsystemer mulig. En spesiell vedlikeholdsvennlighet oppnås gjennom den modulære konstruksjonen av monterings- og funksjonselementene, som er utformet for å sikre lett tilgang.

LAST NED

br_picking_handling_en.pdf

null

844.9 KB

HVORDAN KAN VI HJELPE?