Paper handling systems and container handling systems

Papirhåndteringssystemer

Papirhåndteringssystemer – det optimale supplementet til transportørsystemer

Papirhåndteringssystemene fra SSI SCHÄFER anvendes som en avrunding av alle aktiviteter som forefaller i et del- eller helautomatisk plukkengslagre, og de kan på en enkel måte kombineres med allerede eksisterende systemer. De overtar oppgavene  til en automatisk ordrestart, punktlig vedlegg av faktura samt adressering og/eller merking av samtlige varer som skal sendes ut.

Dine fordeler: 

  • Vesentlig innsparing av tid, eksempelvis gjennom just-in-time utskrift

  • Automatisert ordreavvikling og prosesser

  • Automatisering av tidkrevende og monotone aktiviteter

  • Arbeidsmåte med lavt støynivå

APPLIKASJONER

Denne stasjoner tjener det automatiske vedlegget av bilag i tomme eller fylte kassene. Kassene leses av maskinen, som i sin tur initierer utskriften av de ordrespesifikke bilagene. Bilagene som kommer ut av skriveren verifiseres. Delvis samles flere bilag i en stjerneformet skuffe og legges i kassen, som står under den. Kassene som har blitt korrekt bearbeidet fortsetter strekningen. Dersom det oppdages feil i forløpet, sluses kassen ut på en feilstrekning, slik at den kan kontrolleres.

  • En enkel og pålitelig teknikk som trenger svært lite vedlikehold

  • Forskjellige konfigurasjoner er tilgjengelige, avhengig av gjennomstrømningen (Single/Double/Triple)

  • Flere kassehøyder i en og samme maskin mulig

  • Mulige effekter på ytelsen

Lidding and Inserting tjener til automatisk lukking av kasser ved samtidig vedlegg av et adressebilag. Kassene leses før de når frem til maskinen, som i sin tur initierer utskriften av de ordrespesifikke bilagene. Bilagene som kommer ut av skriveren verifiseres og mellomlagres i en spesiell papirtransportør mens kassene transporteres inn i maskinen. Der venter bilaget, slik at den kan klemmes fast mellom kasser og lokk. Også her gjelder: Lastbærere som har blitt korrekt bearbeidet fortsetter strekningen. Dersom det konstateres feil ved forløpet, sluses kassen ut.

  • Lukking og adressering i en og samme maskin

  • Flere kasserhøyder i en og samme maskin mulig

LAST NED

br_picking_handling_en.pdf

null

844.9 KB
Hvordan kan vi hjelpe?