layout_web_banner_50cl_v2_final.png

PARTNER VOOR DUURZAME, ECONOMISCHE EN TOEKOMSTBESTENDIGE OPLOSSINGEN

SSI SCHÄFER sluit zich aan bij het 50 Sustainability & Climate Leaders initiatief  om een stem te laten horen over duurzame, economische en toekomstbestendige intralogistieke oplossingen. #ThinkTomorrow.

Het 50 Sustainability & Climate Leaders-initiatief is het antwoord van het internationale bedrijfsleven, dat de wens, de drive en het vermogen toont om effectief actie te ondernemen in de strijd tegen klimaatverandering en om de 17 Sustainable Development Goals (UNSDG) van de Verenigde Naties te halen. 

De materiaalverwerkingsindustrie is de ruggengraat van bijna elke sector en biedt diensten waar geen enkele moderne samenleving zonder kan, waardoor sectoren zowel lokaal als in een mondiale omgeving kunnen opereren. Het hebben van een goed functionerende, duurzame supply chain is voor de meeste bedrijven een van de succesfactoren. Hulpbronnen zijn eindig en moeten verstandig worden gebruikt. Gezien de ervaring en het portfolio van duurzame oplossingen en innovaties, is SSI SCHÄFER uitgenodigd om deel te nemen aan het initiatief. De SSI SCHÄFER’s pay off 'Think Tomorrow' is hierbij zeker passend.

Als wereldwijde leverancier, met een sterke lokale aanwezigheid, helpt SSI SCHÄFER zowel grote alsook kleine tot middelgrote ondernemingen bij het innoveren en verhogen van de efficiëntie binnen hun logistieke processen en toeleveringsketens. Het doel is om deze bedrijven in staat te stellen succesvol en duurzaam te zijn op de lange termijn.


"Als een van de toonaangevende wereldwijde leveranciers van intralogistieke oplossingen, zijn we een ideale partner voor bedrijven die economische, toekomstgerichte en duurzame doelen nastreven,” zegt Steffen Bersch, CEO van SSI SCHÄFER Group. "We hebben een breed portfolio van innovatieve producten en oplossingen, die we combineren voor de specifieke behoeften van elke klant."

Enkele voorbeelden:

  • energie-efficiëntie en milieuvriendelijke exploitatie van magazijnen en materiaalstromen

  • ecologische bouwmethoden

  • korte toeleveringsketens

  • voorspellend onderhoud en onderhoud op afstand

  • gezonde arbeidsomstandigheden en een schonere atmosfeer

  • minder afval en vermindering van de ecologische ‘footprint’


Om in de video hierboven te laten zien wat duurzaamheid betekent, is SSI SCHÄFER een partnerschap aangegaan met drie klanten om verschillende oplossingen te presenteren:

1. Duurzame innovatie met Infarm (Europa)

2. Weerbaarheid tegen klimaatverandering en onvoorspelbare gebeurtenissen zoals de COVID-19-pandemie met ORCA Cold Chain Solutions (Azië)

3.Een digitaal distributiecentrum met energiezuinige hardware en een slimme softwareoplossing ten behoeve van voorspellend onderhoud samen met Pepperl + Fuchs (Noord-Amerika)

Infarm
Volgens voorspellingen van de VN dat tegen 2030 80% van de bevolking in steden zal wonen, zal samen met de verwachte bevolkingsgroei, de vraag naar voedselproductie onze kostbaarste hulpbronnen overweldigen.  Infarm en SSI SCHÄFER werkten samen om de overgang van traditionele landbouw naar geautomatiseerde verticale landbouw mogelijk te maken. Ze hebben een duidelijke betekenis gekregen om steden en nederzettingen veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken. In vergelijking met traditionele landbouwgrond is de innovatie tot 400 keer efficiënter (op 25 m² kunnen landbouwers het equivalent van bijna 2 hectare landbouwgrond produceren), er wordt 95% minder water, 75% minder kunstmest en geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.

ORCA
Voedselveiligheid, zekerheid en hoge prestaties is een ander aandachtsgebied waarop SSI SCHÄFER het verschil maakt. SSI SCHÄFER implementeerde bijvoorbeeld een energie-efficiënte en geautomatiseerde logistieke oplossing voor ORCA Cold Chain Solutions in de Filippijnen. ORCA anticipeert op uitdagingen van de industrie, dat tot 37% van het wereldwijd geproduceerde voedsel verloren gaat door slechte verpakking, slechte opslag en slechte behandeling. Met een geïntegreerde oplossing verlaagden de partners de elektriciteitskosten met bijna 35% en werd de menselijke tussenkomst geminimaliseerd om de verspilling te voorkomen. Ook werd de traceerbaarheid van goederen in het magazijn met 100% verhoogd (d.w.z. de verplaatsing van maximaal 4.800 pallets in één dag met SSI SCHÄFER automatiseringsoplossing).

Pepperl+Fuchs
Door een innovatieve benadering en gebruikmaking van technologie realiseerde SSI SCHÄFER een betrouwbaar en toekomstbestendig distributiecentrum met circa 28.000 opslaglocaties voor Pepperl+Fuchs. Uitgerust met energie-efficiënte hardware en ontworpen om de ‘footprint’ te verkleinen, benut de geautomatiseerde oplossing de kracht van Pepperl + Fuchs-sensoren in combinatie met de logistieke software van SSI SCHÄFER voor een innovatieve en maatwerk oplossing voor voorspellend onderhoud.

SSI SCHAEFER SUPPORTING UNITED NATIONS 17 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

As a global supplier with a strong local presence, SSI SCHAEFER helps both large corporations and small to medium-sized enterprises innovate and increase efficiency within their logistics processes and supply chains. SSI SCHAEFER has a broad portfolio of innovative products and solutions, which experts combine together for specific needs of each customer – some examples are: energy efficiency as well as environmentally friendly operations of warehouses and material flows, ecological construction methods, short supply chains, predictive maintenance, healthy working conditions and a cleaner atmosphere, less waste and carbon footprint reduction.

See in the following how we at SSI SCHAEFER, as one of the 50 Sustainability & Climate Leaders, partner with our customers for sustainable, economical, and future-proof material handling solutions and enable them to contribute to the UN Sustainable Development Goals.

We are enabler and partner for sustainable solutions and material handling

The presented references ORCA, Infarm and Pepperl+Fuchs show examples of how SSI SCHAEFER is contributing to several of the UNSDGs:
 

UNSDG 2: Zero hunger

UNSDG 7: Affordable and clean energy

UNSDG 9: Industry, innovation and infrastructure

UNSDG 11: Sustainable cities and communities
 

Find out more about SSI SCHAEFER sustainable solutions here.

SSI SCHAEFER Sustainable Solutions

Infarm_555x370.jpg

Sustainable innovation to create a scalable solution for a new local food system with Infarm (Europe)

Following the UN prediction that by 2030 80% of the population will live in cities, along with the expected population growth, the demand for food production will overwhelm our most precious resources: Infarm and SSI SCHAEFER worked together to enable the change from traditional agriculture to automated vertical farming. They have taken on a clear significance to help make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. Compared to traditional farmland, the innovation is up to 400 times more efficient (on 25 m² farmers are able to produce the equivalent of almost 2 acres of farmland), it needs 95% less water, 75% less fertilizer, and no chemical pesticides at all.
Orca_555x370.jpg

Resilience against climate change and unpredictable events such as the COVID-19 pandemic with ORCA Cold Chain Solutions (Asia)

Food safety, security, as well as high performance is another area in which SSI SCHAEFER makes a difference. For example, SSI SCHAEFER implemented an energy-efficient but highly automated logistics solution for ORCA Cold Chain Solutions in the Philippines. It faces the industry challenges that up to 37% of the food manufactured globally is lost due to poor packing, poor storage, and poor handling. With the integrated solution, the partners reduced the electricity costs by nearly 35%, minimized human intervention to ensure integrity of all products and increased accountability with 100% traceability of goods in the facility (i.e. moving up to 4,800 pallets in a single day with SSI SCHAEFER automation solution).
LEES MEER
pepperl+fuchs_555x370.jpg

A digital distribution center including energy-efficient hardware and a smart predictive maintenance software solution with Pepperl+Fuchs (North America)

Following an innovative approach and use of technology, SSI SCHAEFER implemented a reliable and future-proof distribution center with approximately 28,000 storage locations for Pepperl+Fuchs. Equipped with energy-efficient hardware and designed to reduce the footprint, the automated solution harnesses the power of Pepperl+Fuchs sensors in conjunction with SSI SCHAEFER logistics software for an innovative and custom predictive maintenance solution.

ABOUT: UNITED NATIONS 17 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND THE 2030 AGENDA

SSI SCHAEFER supports the Sustainable Development Goals

The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations Member States in 2015, provides a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet, now and into the future. The 17 Sustainable Development Goals (SDGs) are an urgent call for action by both developed and developing countries in a global partnership to achieve a better and more sustainable future for all. They address the worldwide challenges, including those related to poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace and justice and are all interconnected.

LEARN MORE

A RACE WE CAN WIN TOGETHER!

Explore how our solutions, resources and activities can help your business achieve your sustainability goals . Fill out the form below and tell us about the sustainability issues you are face. Together, we will find a solution.