Compliance

Verantwoordelijk en integriteit, naleving van wettelijke voorschriften en eerlijke concurrentie zijn de basisprincipes van ons zakelijk succes.

SSI SCHAEFER Compliance Icons

Compliance

Compliance betekent bij SSI SCHÄFER meer dan alleen het naleven van wetten. Integriteit, eerlijke concurrentie en duurzame bedrijfsvoering vormen de basis voor ons bedrijfssucces en weerspiegelen de waarden van de oprichtersfamilie.

SSI SCHAEFER Group – Conformiteitsverklaring

Het Management van de Groep staat volledig achter haar nalevingsverklaring. U kunt de Executive Commitment hieronder downloaden.

compliance_bild_ONE

Gedragscode

De gedragscode van de SSI SCHÄFER Groep vat onze waarden samen in tien gedragsprincipes. Deze is bindend voor alle medewerkers en leidinggevenden wereldwijd en dient als leidraad voor het dagelijkse werk en als hulpmiddel bij de besluitvorming in complexe situaties.

Gedragscode voor zakelijke relaties

Ook in de samenwerking met onze zakelijke partners is de naleving van alle wettelijke voorschriften van het grootste belang. De gedragscode voor zakelijke relaties van de SSI SCHÄFER Groep maakt dit duidelijk aan de hand van de voor zakelijke relaties relevante gedragsprincipes en vormt de basis voor integere zakelijk partnerschap.

Mensenrechtenbeleid

Met het mensenrechtenbeleid committeert de directie van de SSI SCHÄFER Groep zich aan de eigen mensenrechtenstrategie van de onderneming en bevestigt zij haar doel om de mensenrechten te versterken en mensenrechtenschendingen te voorkomen. Dit omvat het streven om alleen projecten en producten te verkopen die in overeenstemming zijn met de mensenrechten.

Klokkenluidersregeling

De SSI SCHÄFER Groep heeft een centrale meldlijn (Central Internal Reporting Office) en diverse meldkanalen in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat mogelijke schendingen van compliance of risico's op het gebied van mensenrechten of milieu vroegtijdig worden opgespoord. De centrale meldlijn ontvangt meldingen over schendingen van wettelijke bepalingen en interne voorschriften van de SSI SCHÄFER Groep, alsmede over zaken die een risico vormen voor de mensenrechten of het milieu, de gezondheid of de veiligheid, en volgt deze systematisch op. 

Via het klokkenluidersysteem van SSI SCHÄFER kunnen alle medewerkers van de SSI SCHÄFER Groep wereldwijd, alle medewerkers van directe en indirecte toeleveranciers in de gehele toeleveringsketen alsmede klanten, zakenpartners en alle andere personen of organisaties 24/7 meldingen indienen. De menunavigatie in het klokkenluidersysteem van SSI SCHÄFER is beschikbaar in verschillende talen. Meldingen kunnen ook in elke taal worden ingevoerd met behulp van de bijbehorende vrije tekstvelden.
 
De meldingen die via het klokkenluidersysteem van SSI SCHÄFER kunnen worden ingediend, zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • Corruptie / omkoping

  • Inbreuken op de mededingings- en antitrustwetgeving

  • Fraude / verduistering / diefstal / onthulling van bedrijfsgeheimen

  • Mensenrechtengerelateerde risico's en schendingen van mensenrechten, schendingen van arbeidsnormen, discriminatie, intimidatie

  • Milieugerelateerde risico's en inbreuken op milieu-, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  • Inbreuken op boekhoudkundige, financiële rapportage of belastingregels, vervalsing van documenten

  • Inbreuken op voorschriften ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme/ inbreuken op exportcontrole- en douanevoorschriften

  • Overige overtredingen van wettelijke voorschriften en significante overtredingen van interne richtlijnen van de SSI SCHÄFER groep

  • Mensenrechten- en milieugerelateerde risico's in de gehele toeleveringsketen; schendingen door toeleveranciers van de SSI SCHÄFER Groep

Alle veelgestelde vragen over de procedure voor het indienen van meldingen via het klokkenluidersysteem van SSI SCHÄFER, de verwerking van binnenkomende meldingen en de bescherming van melders en betrokkenen zijn te vinden in het reglement van het klokkenluidersysteem van SSI SCHÄFER.

En hier is de link naar het klokkenluidersysteem:
bkms-system.com/ssi-schaefer


Reglement klokkenluidersregeling SSI SCHAEFER Group

Vragen of opmerkingen?