Het Logistieke Proces

Bekijk wat SSI SCHÄFER kan bieden voor uw bedrijf als het gaat om het optimaliseren van uw Supply Chain processen.

producten met gele kleur worden in een groot magazijn opgeslagen en vervoerd met transportbanden

Wat bedoelen we met intralogistiek?

Intralogistiek of goederenverwerking is de logistieke doorstroom van materiaal of goederen binnen een bedrijf. Het onderscheidt zich van het vervoer van goederen buiten het distributiecentrum.

Het Duitse Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) omschrijft goederenverwerking als "de interne verplaatsing van goederen en materiaal, evenals de daarmee samenhangende logistieke activiteiten, zoals de informatiestroom en goederenverwerking bij bedrijven, handelsondernemingen en overheidsinstellingen."

De interne materiële doorstroom wordt niet enkel bekeken vanuit een puur technisch oogpunt, maar ook vanuit het aspect van procesorganisatie en informatiemanagement. Een soepele en efficiënte interactie tussen alle aspecten is één van de grootste uitdagingen bij het implementeren van intralogistieke systemen.

Wat zijn intralogistieke processen?

Goederenverwerking heeft betrekking op de verplaatsing van goederen en bijbehorende gegevens binnen een bedrijf. Het doel is om deze doorstroom te optimaliseren en zo de efficiëntie te verbeteren. Over het algemeen wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën: 

Deze verschillende gebieden werken samen en moeten binnen een goed intralogistiek proces op elkaar afgestemd worden.

Software oplossingen binnen een geautomatiseerd warenhuis door SSI SCHÄFER

Wat is ontvangst beheer?

Bovenaanzicht van een warenhuis waarbij transportbanden geautomatiseerd hun werk doen

Wat is vervoeren?

Magazijn van SSI SCHÄFER waar producten vervoerd worden over transportbanden

Wat is opslag?

Vrouw houdt scanapparaat in haar hand en scant een barcode van een product

Wat is picken?

Warenhuis dat voorzien is van een hoogbouwmagazijn door SSI SCHÄFER

Wat is verzenden?

Groot magazijn waar allerlei logistieke processen gaande zijn

Wat is retourneren?

Vragen of opmerkingen?