Preventieve diensten

Wij beschermen en onderhouden met continu overzicht en permanente beschikbaarheid

Preventief onderhoud wordt verleend door een servicemedewerker in een magazijn

Optimale bescherming van het systeem

Preventief onderhoud wordt uitgevoerd door onze speciaal opgeleide servicetechnici met behulp van een geautomatiseerd onderhoudsbeheersysteem (WAMAS Maintenance Center, voorheen SSI CMMS).

Het WAMAS Onderhoudscentrum is een elektronisch serviceportaal voor het efficiënt beheren en controleren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan uw systeem. Big data is een centraal aspect van Industrie 4.0. Met behulp van het instrument kunnen relevante gegevens worden opgeslagen, geconsolideerd en gevisualiseerd om er diepgaande conclusies uit te trekken.

WAMAS Maintenance Center voordelen:

 • Papierloze processen en elektronische documentatie van onderhoudsactiviteiten

 • Continu overzicht van de onderhoudsgeschiedenis van uw systeem

 • Permanente beschikbaarheid van technische documentatie

 • Probleempreventie via analyse van de langetermijngegevens

 • Planning en optimalisatie van preventief onderhoud

 • Gedetailleerde lijst van de onderhoudstaken voor elk onderdeel van het systeem

 • Doeltreffende organisatie van de onderhoudswerkzaamheden

 • Lijst met gebruikte reserveonderdelen en comfortabele registratie via de SSI SCHÄFER webshop in het serviceportaal

Naast de eigenlijke onderhoudswerkzaamheden omvatten preventieve diensten ook inspecties, veiligheidsinspecties, systeembewaking en opleiding van uw medewerkers. U profiteert van een grotere beschikbaarheid van het systeem door vroegtijdige detectie van defecten en slijtage.

Onze preventieve diensten bestaan uit

Maintenance

De onderhoudsactiviteiten omvatten zowel de visuele als de akoestische beoordeling, samen met alle activiteiten die nodig zijn om de gespecificeerde toestand van het systeem te handhaven. SSI SCHÄFER voert het onderhoud uit met ervaren en gecertificeerde servicetechnici. Daardoor kunnen noodzakelijke werkzaamheden al tijdens het onderhoud worden uitgevoerd.

Inspection

Onze inspecties zorgen ervoor dat u altijd duidelijk geïnformeerd bent over de toestand van uw systeem. De inzet van ervaren onderhoudstechnici garandeert een betrouwbare beoordeling van de huidige toestand van het gehele systeem.

 • Regelmatige inspecties door gekwalificeerd personeel

 • Kennis van de huidige staat van het systeem op basis van het inspectierapport

 • Gedetailleerd statusrapport van het systeem

 

Safety Inspection

Exploitanten in de Europese Unie moeten ten minste eenmaal per jaar een veiligheidsinspectie uitvoeren om de veilige staat van het systeem te controleren overeenkomstig de landspecifieke richtlijnen. SSI SCHÄFER voert deze inspecties uit met behulp van speciaal opgeleide servicetechnici.

 • Bewijs dat alle persoonlijke beschermingsmiddelen correct functioneren en doeltreffend zijn

 • Lagere kosten omdat er geen extra inspecties door een afzonderlijke instantie nodig zijn

 • Minder administratieve overhead en productiebeperkingen omdat de veiligheidsinspectie samen met andere inspecties en onderhoudswerkzaamheden wordt uitgevoerd

Rack Inspection

De norm EN 15635 "Toepassing en onderhoud van opslagapparatuur" regelt het toepassingsgebied en de procedure voor de inspectie van opslagfaciliteiten. De eigen, officieel gecertificeerde stellingcontroleurs van SSI SCHÄFER voeren de controles uit via een visuele controle. De resultaten worden gedocumenteerd en aangeduid met een inspectiebadge. Als reparaties nodig zijn, wordt de vervanging snel en door een gekwalificeerde medewerker uitgevoerd.

De volgende stellingen moeten worden geïnspecteerd:

System Monitoring

Systeemcontrole omvat alle maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de magazijnautomatiseringssystemen op lange termijn operationeel blijven. SSI SCHÄFER voert de bewaking uit met behulp van een speciaal gereedschap en door gekwalificeerde technici via een service op afstand.

 • Handmatige beoordeling op regelmatige tijdstippen om tekortkomingen vast te stellen en weg te werken

 • Identificatie van potentiële fouten door langetermijnobservatie

 • Snelle reactie op systeemfoutmeldingen

 • Levering van oplossingsvoorstellen en prestatiegegevens in een maandelijks verslag

Gezien de snelle ontwikkeling van malware en de toenemende complexiteit van de systeemomgeving die een groter doelwit voor cyberaanvallen vormt, worden technologisch volwassen, geïntegreerde beschermingsmechanismen voor bedrijfsnetwerken steeds belangrijker. De methoden "virtueel patchen" en "hardening" zijn wijdverbreid en beschikbaar in het SSI SCHÄFER-portfolio.

Met "Active Patching" gaat SSI SCHÄFER nog een stap verder: De servicemodules stemmen alle gangbare IT-systemen op gezette tijden continu op elkaar af. Geïdentificeerde zwakke plekken worden opgespoord en onmiddellijk gepatcht, terwijl de beveiligingsgaten direct bij de bron worden weggewerkt. Het voortdurende zoeken en evalueren en het eigenlijke patchen maken een constante evaluatie van de respectieve situatie mogelijk.

Het patchbeheer wordt uitgevoerd door onze gekwalificeerde medewerkers en de vastgestelde tijdvensters worden geregeld in servicecontracten. Als er bij een acuut potentieel risico actie moet worden ondernomen, is onze ondersteuning op afstand, die via een hotline bereikbaar is, te allen tijde beschikbaar.

Uw voordelen:

 • Proactieve opheffing van veiligheidslekken met "Active Patching".

 • Voortdurende evaluatie van de situatie door voortdurend te zoeken, te beoordelen en te patchen.

 • Wegwerken van veiligheidslacunes direct bij de bron

 • Actueel overzicht van mogelijke veiligheidslacunes in het systeem op elk moment

 • Installatie van veiligheidsupdates op regelmatige tijdstippen

Training and Certification

Uw faciliteiten en systemen moeten correct worden gebruikt om hun volledige potentieel te benutten en onnodige stilstand te voorkomen. SSI SCHÄFER biedt u direct na de inbedrijfstelling en wanneer nodig de vereiste scholing aan. De opleiding wordt altijd afgesloten met een certificaat.

 • Onderhoudstraining op de locatie van het systeem of in ons technologiecentrum

 • Opleiding voor exploitant en beheerder (facultatieve herscholing na personeelswisselingen)

 • Gekwalificeerde trainers met uitgebreide vakkennis (beschikbaar in verschillende talen)

 • Online leerplatform voor continue en onafhankelijke opleiding van uw technici
  (SSI eAcademy)

Case Study Schaeffler

Beleef het project interactief in de onderstaande animatie. (Schakel naar Engels linksonder.)

Preventieve diensten

Optimale bescherming van het systeem

Naast de eigenlijke onderhoudswerkzaamheden omvatten preventieve diensten ook inspecties, veiligheidsinspecties, systeembewaking en opleiding van uw medewerkers. U profiteert van een grotere beschikbaarheid van het systeem door vroegtijdige detectie van defecten en slijtage.

Rekinspectie

De norm EN 15635 "Toepassing en onderhoud van opslagapparatuur" regelt het toepassingsgebied en de procedure voor de inspectie van opslagfaciliteiten.

Lees meer

Bezocht Onderhoud

De onderhoudswerkzaamheden omvatten zowel de visuele als de akoestische beoordeling, samen met alle noodzakelijke activiteiten om de gespecificeerde toestand van het systeem te handhaven.

Customer Service & Support Reactive Services

Reactieve diensten

Vertical Lift Module LogiMat® - Assembly / Maintenance

Levenscyclus - Beheer

HR Campaign Brochure

Magazijn veiligheidsbeheer (WSM)

Vragen of opmerkingen?