Healthcare & Cosmetics

Thách thức đối với intralogistics:

  • Tiêu chuẩn chất lượng khắt khe và dung sai lỗi thấp trong số các khách hàng cuối

  • Nhiều lượt giao hàng mỗi ngày dẫn đến số đơn hàng đạt mức đỉnh điểm

  • Sản phẩm có hình thù đa dạng, gây khó khăn khi xử lý

  • Sự khác biệt giữa các quy trình dành cho dược phẩm OTC và RX

  • Khả năng theo dõi toàn diện nhằm cho việc đảm bảo và kiểm tra chất lượng

  • Xác thực và chứng nhận giải pháp phần mềm (GDP, GMP)

  • Tích hợp dịch vụ giá trị gia tăng

  • Bốc xếp và phân loại theo lô đối với dược phẩm đặt hàng qua bưu điện

SSI SCHAEFER có chuyên môn sâu rộng và công nghệ đổi mới dành cho chuỗi cung ứng dược phẩm và mỹ phẩm. Điều này bao gồm các giải pháp thủ công, bán tự động và hoàn toàn tự động.