Intralogistics Solutions for Healthcare

Healthcare & Cosmetics

Oppskriften på høyeste effektivitet

Følsomme produkter, komplett dokumentasjon og komplekse rammebetingelser stiller de strengeste krav til intralogistikken hos produsenter og distributører på området legemiddel og kosmetikk. Reduserte lagerbeholdninger krever hyppigere leveranser, også av mindre mengder. Kundenes forventninger og ønsker, eksempelvis om raskere levering selv ved sen oppdragsinngang, øker kravene innenfor logistikkjeden.

På området kosmetikk spiller svært ofte en skånsom håndtering av produktet en vesentlig rolle. Emballasjen må ikke ha noen form for riper eller skade. Sesongmessige topper må dekkes på like linje med økende omnikanalhandel. Innen området legemiddel, forutsettes høye plukkhastigheter i tider med sterk belastning samtidig med absolutt pålitelighet.

Utfordringene som intralogistikken stilles overfor:   

  • Høye kvalitetskrav og liten feiltoleranse fra sluttkundens side

  • Flere leveranser per dag fører til oppdragstopper

  • Produktenes mange forskjellige former stiller strenge krav til håndteringen

  • Differensiering av produktene mellom legemidler som kan fås med og uten resept

  • Fullstendig sporbarhet til kvalitetssikring

  • Validering og sertifisering av programvareløsninger (GDP, GMP)

  • Integrering av verdiskapende tjenester

  • Batch-ordreplukking samt sortering for postordreapoteker

SSI SCHÄFER har et omfattende know-how og innovative teknologier til legemiddels- og kosmetikk industrien. Med til dette teller både manuelle samt del- og helautomatiske løsninger.

Løsninger fra SSI SCHÄFER:

 

THE RECIPE FOR ULTIMATE EFFICIENCY

Konseptet som SSI SCHÄFER har utviklet for det nye distribusjonssenteret til den franske legemiddelgrossisten CERP Rouen i Lyon, tilbyr en optimert vareflyt fra varemottak til forsendelse av ca. 16000 artikler og 25000 oppdrag per dag. Det mest sentrale elementet for plukking av oppdragene med produkter som omsettes hurtig, er en A-Frame med 18 moduler og 2052 kanaler. Ytterligere løsningsmoduler: Transportørsystemer, reolsystemer, ergonomiske arbeidsstasjoner ved varemottaket, håndteringssystemer, programvare WAMAS®.

CASE STUDY BOTICÁRIO GROUP, BRAZIL

Logistikksystemer til Healthcare & Cosmetics

At the forefront of logistics

Boticário Group is the world’s largest cosmetics franchise chain. In 2002, SSI SCHAEFER formed a partnership with the Boticário Group in order to carry out retrofitting of its first automated warehouse. This initial partnership was so successful that both companies have been working together ever since in implementing the most up-to-date automated warehouses on the market.

FARMASØYTISK LOGISTIKK PÅ EN NY MÅTE

Slawex

Den polske farmasigrossisten Slawex har implementert et state-of-the-art-plukkesystem med en Product Identification for å kunne tilfredstille de høye kravene til sporbarhet for farmasiprodukter, både nå og på lengre sikt. Ved å ta i bruk dette systemet for helautomatisk plukking og registrering av de enkelte produktene på lageranlegget i byen Kaudyn i Polen har farmasigrossisten ikke bare kunnet innta en ledende rolle i Polen, men også styrket sin posisjon på resten av det europeiske markedet.

CASESTUDIER

SSI SCHÄFER besitter omfattende ekspertise og innovativ teknologi for forsyningskjedene innenfor farmasi og kosmetikk. Dette inkluderer manuelle og del- eller helautomatiserte løsninger.

A-Frame

Case Study CERP Rouen

Reference Pharmapool

Case Study Pharmapool AG

Ingen elementer tilgjengelig

Shuttle System Cuby with up to 36 storage levels

Lagring af småvarer

Miniload-kraner og shuttle-systemer for kasser, kartonger og trays

Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Produkter

Plukking

SSI Order Verifier

Product Identification

HP Dreamwarehouse Software_signet.jpg

Logistics Software WAMAS®

Ingen elementer tilgjengelig

LAST NED

Expertise for Every Sector

The expertise of SSI SCHAEFER: specialist know-how and many years of experience in producing customized solutions.

5.2 MB

Solutions for Healthcare & Cosmetics

Automate processes, guarantee security and optimize supply capabilities

7.7 MB
Hvordan kan vi hjelpe?