World map worldwide presence locations

Chi nhánh công ty

Bất kể là cung cấp cho ngành công nghiệp, trao đổi, thương mại, hay nhu cầu đô thị,
sản phẩm của SSI SCHAEFER được sử dụng trên mọi lục địa, cung cấp giải pháp hiệu quả và chất lượng đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng. SSI SCHAEFER là một trong số những nhà cung cấp và chế tạo toàn bộ hệ thống và thành phần lớn nhất thế giới. Danh mục của công ty bao quát từ hệ thống logistics, lưu kho, và hệ thống băng chuyền, trạm làm việc, phần mềm logistics, cùng với xử lý rác thải và tái chế.

CHI TIẾT
Case Study KNV

Sản phẩm

Lưu kho

Container and Carton Conveyor System

Sản phẩm

Chuyên chở và vận chuyển

Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Sản phẩm

Chọn hàng

Material Handling for bins, totes and containers

Sản phẩm

Xử lý (di chuyển)

Work Station

Sản phẩm

Trạm Làm việc

Không có sẵn