World map worldwide presence locations

Selskapets filialer

Global tilstedeværelse 

SSI SCHÄFER-gruppen er verdens ledende produsent av lager- og logistikksystemer. Med sine fem kompetansesentre i 

 • Neunkirchen (DE)

 • Giebelstadt (DE)

 • Graz (AT)

 • Friesach (AT)

samt flere produksjonssteder og til sammen mer enn 70 filialer over hele verden har konsernet en fremragende posisjon på verdensmarkedet.

KOMPETANSESENTER

SSI SCHÄFER-gruppens hovedsete ligger i Neunkirchen i Tyskland. 

En oversikt over kompetansene:

 • Lager-, ordreplukkingssystemer- og transportkasser

 • Stasjonære reoler og plattformsystemer

 • Palle-, volum-, utkragings- og skyvereoler

 • Gjennomløps- og forsyningsreoler

 • Helautomatiske høylagerreoler og silolagre

 • Lagerautomater 

 • Dynamiske miniload systemer

 • Verksteds-, bedrifts- og kontorinnredninger 

 • Avfallsteknikk og gjenvinning 

Som en internasjonalt erfaren hovedentreprenør tilbyr SSI SCHÄFER, Giebelstadt nøkkelferdige totalløsninger for lager og logistikk. Spektrumet spenner fra 
systemplanlegging og rådgivning til ferdigstilling av komplekse anlegg og helt frem til skreddersydde servicepakker. 

Kompetanser:

 • Planlegging og rådgivning for totalløsninger

 • IT-systemer til lageradministrasjon og styring av materialflyt 

 • Storage-retrieval maskiner  

 • Pall transportør systemer

 • Service og vedlikehold 

SSI SCHÄFER i Graz er spesialisert på prosjektering, utvikling og produksjon av høydynamiske transportørsystemer og automatiske plukkesystemer. 

Kompetanser:

 • Transportørsystemer for plastkasser

 • Sorterings- og forsendelsessystemer

 • Automatiske og papirløse plukkesystemer

 • Kasse- og papirhåndteringssystemer

SSI SCHÄFER Friesach utvikler skreddersydde programvareløsninger for manuelle og automatiserte lagersystemer. Selskapet understøtter sine kunder med alt fra oppgaven med å finne de riktige løsningene, til implementering av programvare, valg av optimal infrastruktur for IT- og lagerteknikk samt til kursing og opplæring av medarbeiderne. 

Kompetanser:

 • Logistikkprogramvare WAMAS®

 • Sertifisert SAP-partner

 • Rådgivning og prosjektering

 • Prosessoptimering med hjelp av innovativ KPI-analyse

 • Dashboard til visualisering av data i sanntid

 • 24/7-support og kursing av medarbeiderne

Hvordan kan vi hjelpe?