Conveyor technology

Hệ thống chuyên chở thùng hàng

Hệ thống chuyên chở thùng hàng dành cho việc vận chuyển thùng chứa, thùng các-tông và khay hiệu quả

Với các bộ phận tiêu chuẩn, hệ thống chuyên chở thùng hàng của SSI SCHAEFER được thiết kế để vận chuyển thùng chứa và thùng các-tông cùng với các sản phẩm đóng gói được bọc trong túi dẹp như thực phẩm khô cho ngành công nghiệp bán lẻ. Các bộ phận có sẵn các chức năng khác nhau như hợp nhất, chuyển hướng, căn chỉnh và tách riêng để xây dựng hệ thống của riêng bạn.

Giải pháp tùy chỉnh

Có thể cấu hình và liên kết các bộ phận để tạo ra hệ thống chuyên chở hiệu quả nhất cho các quy trình và sản phẩm cụ thể. Các bộ phận này tạo thành cơ sở cho việc hoạch định hệ thống chuyên chở. Chúng đa năng về công nghệ, chức năng và độ linh hoạt đến mức có thể được cấu hình để đáp ứng tất cả yêu cầu của bạn. Hệ thống vận chuyển dẫn hướng tự động (AGV) như WEASEL® của chúng tôi cũng là thành phần tùy chọn của giải pháp.

VẬN CHUYỂN HIỆU QUẢ THÙNG CHỨA, THÙNG CÁC-TÔNG VÀ KHAY

  • Vận chuyển hiệu quả thùng chứa, thùng các-tông và khay: Trọng lượng tải từ 0,5 kg đến 25 kg/thùng

  • Độ linh hoạt cao nhờ có các bộ phận theo mô-đun, được chuẩn hóa

  • Có thể mở rộng hệ thống nếu cần

  • Các bộ phận phối hợp hoàn hảo

  • Ngoài thùng chứa tiêu chuẩn phổ biến, hệ thống cũng có thể vận chuyển thùng chứa tùy chỉnh

  • Theo dõi từng sản phẩm ngay cả khi không có mã vạch hoặc RFID

  • Phát ra tiếng ồn thấp

  • Có thể sử dụng các bộ phận của hệ thống chuyên chở thùng hàng trong phạm vi nhiệt độ từ -28°C đến +45°C

  • Bảo dưỡng dễ dàng

  • Phát triển và cập nhật các bộ phận liên tục

Chúng tôi làm thế nào để giúp bạn