Kombinerade transportsystem

Våra transportsystem är effektiva lösningar för transport av olika förpackningsenheter. Oavsett om det är lagerlådor, kartonger eller tablar, kan systemet transportera dem alla utan några extra lastbärare.

Conveyor technology

Kombinerade transportsystem

Effektiv transport av lagerlådor, kartonger och tablar

Transportsystem för lagerlådor, kartonger och tablar

Kombinerade transportsystem från SSI SCHÄFER är utformat för transport av lagerlådor och kartonger samt produkter förpackade i krympfolie, exempelvis torra varor för livsmedelshandeln. Komponenter med olika funktioner som inslussning, utslussning, uppriktning och separation finns tillgängliga för att skapa ditt individuella system.

Kombinera och skräddarsy för högre effektivitet

Beroende på de specifika processerna och produkterna kan komponenterna kombineras på olika sätt för att skapa ett effektivt transportsystem. De komponenter som ska ingå i transportsystemet är med avseende på teknik, funktionalitet och flexibilitet så mångsidiga att de kan anpassas till alla dina krav. Automated Guided Vehicles som till exempel vårt WEASEL® kan också anslutas.

EFFEKTIV TRANSPORT AV LAGERLÅDOR, KARTONGER OCH TABLAR

  • Effektiv transport av lagerlådor, kartonger och tablar Nyttolast 0,5 kg till 25 kg/case

  • Hög flexibilitet genom modulära standardkomponenter

  • Systemen kan byggas ut efter behov

  • Komponenter som är perfekt anpassade till varandra

  • Utöver vanliga standard lagerlådor kan också individuellt anpassade lagerlådor transporteras

  • Spårning av enstaka produkter, även utan streckkod eller RFID

  • Låga ljudnivåer

  • Transportsystemen komponenter kan användas i temperaturer från -28 °C till +45 °C

  • Enklare underhåll

  • Ständig vidareutveckling och uppdatering av komponenterna

Har du några frågor eller funderingar?