Use of products from Salesforce Germany GmbH

Chúng tôi sử dụng mô-đun CRM của Salesforce.com, được đại diện tại Đức, để phục vụ khách hàng và cải thiện trải nghiệm người dùng: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 Munich, Đức. Địa chỉ của công ty mẹ Hoa Kỳ là: Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, Hoa Kỳ.

Thông tin cá nhân của người dùng được Salesforce sử dụng để xử lý yêu cầu và không được chia sẻ với bên thứ ba. Có thể cần xử lý dữ liệu sau khi xử lý yêu cầu, ví dụ: địa chỉ e-mail, tên, địa chỉ. Khi bạn liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web của chúng tôi, dữ liệu thu thập được lưu trữ trong Salesforce.

Nếu người dùng không muốn Salesforce xử lý dữ liệu cá nhân của họ, chúng tôi cung cấp các tùy chọn liên lạc thay thế (thư, e-mail, điện thoại, fax).

Cơ sở pháp lý để xử lý là lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc xử lý hiệu quả các yêu cầu của người dùng theo Điều 6. 1 f) GDPR.

Chính sách bảo mật của Salesforce được áp dụng và có thể được tìm thấy tại URL sau: 

https://www.salesforce.com/company/privacy/

Bản thân Salesforce.com, Inc. được chứng nhận theo Quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active) và do đó đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu châu Âu.

[---Error_NoJavascript---]