Duurzaamheidsverslag 2021

SSI SCHAEFER Sustainability Report 2021 SSI SCHAEFER

Duurzaamheidsverslag 2021

Met het duurzaamheidsverslag informeren wij alle interne en externe belanghebbenden over duurzame projecten, initiatieven en oplossingen, alsook over de uitdagingen voor de toekomst en hoe wij die willen aanpakken. Het verslag is opgesteld op basis van de internationaal erkende normen van het Global Reporting Initiative (GRI).

Duurzaamheid is de laatste jaren steeds belangrijker geworden in onze samenleving. Belangrijke stappen in dit verband waren het klimaatakkoord van Parijs, dat in 2016 van kracht werd, en de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. Hierop voortbouwend heeft de Europese Commissie in maart 2018 haar actieplan voor de financiering van duurzame groei gepubliceerd.

Hoewel regelmatige rapportage over duurzaamheidsactiviteiten voor ons bedrijf tot nu toe nog vrijwillig is, willen wij onze verantwoordelijkheid als grote middelgrote onderneming met hoofdkantoor in Duitsland en wereldwijde bedrijfsactiviteiten waarmaken en onze bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling.

Daarbij is het belangrijk dat wij de externe verwachtingen van onze belanghebbenden kennen - klanten, werknemers, zakenpartners, onze eigenaars en investeerders, maar ook de maatschappij en het grote publiek - zodat wij daar in ons strategieproces rekening mee kunnen houden en ons engagement voor duurzaamheid een stevige basis kunnen geven. Wij hebben vastgesteld wat voor ons de belangrijkste kwesties zijn en daaruit de volgende actieterreinen afgeleid:
 

  • Op waarden gebaseerde bedrijfscultuur als basis voor onze omgang met belanghebbenden en middelen.

  • Innovatieve en duurzame oplossingen voor onze klanten creëren met intelligente processen

  • Verantwoord beheer door vermindering van de effecten in onze waardeketen

  • Duurzaamheidsmanagement als strategische factor.
     

Voor elk van deze actiegebieden hebben wij in 2021 specifieke duurzaamheidsdoelstellingen en -maatregelen gedefinieerd, waarvan wij in de toekomst regelmatig verslag zullen doen.

Als toonaangevende onderneming op het gebied van intralogistiek kunnen wij bij SSI SCHÄFER ertoe bijdragen dat de goederenstromen van onze klanten met intelligente intralogistieke oplossingen nog efficiënter en duurzamer worden. De uitvoering van onze duurzaamheidsstrategie draagt daarom bij tot de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties. 

Wij tonen ons engagement al concreet door in 2020 toe te treden tot het wereldwijde initiatief "50 duurzaamheids- en klimaatleiders". Als eerste aanbieder van intralogistiek vormen wij een belangrijk onderdeel van deze alliantie en dragen wij bij aan de verwezenlijking van de 17 duurzame klimaatdoelstellingen van de UN Sustainable Development Goals.

"Met ons eerste duurzaamheidsverslag willen wij onze stakeholders inzicht geven in welke duurzame initiatieven, projecten en oplossingen wij nu al nastreven en hoe wij de uitdagingen van de komende jaren het hoofd willen bieden."

Steffen Bersch, CEO SSI SCHÄFER Group

U kunt het volledige duurzaamheidsverslag 2021 hier downloaden

SSI SCHAEFER publishes first Sustainability Report to int. GRI standards

Neunkirchen/Siegerland, Germany, 18 August 2022 – The SSI SCHAEFER Group, a Germany-based family-owned company established more than 85 years ago and a leading international solution provider of modular storage and logistics systems, today published its first Sustainability Report.

Lees meer
SSI SCHAEFER Sustainability Report 2021 SSI SCHAEFER
Vragen of opmerkingen?