Compliance

Responsible and ethical conduct, compliance with legal requirements, and fair competition are the basic principles of our business success

SSI SCHAEFER Compliance Icons

Compliance

Compliance betekent bij SSI SCHÄFER meer dan alleen het naleven van wetten. Integriteit, eerlijke concurrentie en duurzame bedrijfsvoering vormen de basis voor ons bedrijfssucces en weerspiegelen de waarden van de oprichtersfamilie.

Gedragscode

De gedragscode van de SSI SCHÄFER Groep vat onze waarden samen in tien gedragsprincipes. Deze is bindend voor alle medewerkers en leidinggevenden wereldwijd en dient als leidraad voor het dagelijkse werk en als hulpmiddel bij de besluitvorming in complexe situaties.

Gedragscode voor zakelijke relaties

Ook in de samenwerking met onze zakelijke partners is de naleving van alle wettelijke voorschriften van het grootste belang. De gedragscode voor zakelijke relaties van de SSI SCHÄFER Groep maakt dit duidelijk aan de hand van de voor zakelijke relaties relevante gedragsprincipes en vormt de basis voor integere zakelijk partnerschap.

Mensenrechtenbeleid

Met het mensenrechtenbeleid committeert de directie van de SSI SCHÄFER Groep zich aan de eigen mensenrechtenstrategie van de onderneming en bevestigt zij haar doel om de mensenrechten te versterken en mensenrechtenschendingen te voorkomen. Dit omvat het streven om alleen projecten en producten te verkopen die in overeenstemming zijn met de mensenrechten.

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling van de SSI SCHÄFER Groep biedt een beschermd kanaal dat voldoet aan de EU-klokkenluidersrichtlijn. Via dit platform kunnen bestaande, potentiële of dreigende misstanden worden gemeld - zowel bij SSI SCHÄFER zelf als binnen onze toeleveringsketen. Het klokkenluidersysteem is beschikbaar voor onze medewerkers, maar ook voor klanten, leveranciers en alle andere personen die een band hebben met SSI SCHÄFER. Het is zeven dagen per week en 24 uur per dag wereldwijd beschikbaar. Het menu is beschikbaar in het Duits en Engels. Via het vrije tekstveld kunnen ook opmerkingen over eventuele misdragingen in elke taal worden ingevoerd.

Informatie over de volgende onderwerpen kan via het klokkenluidersysteem worden ingediend:

  • Corruptie

  • Fraude, verduistering en diefstal

  • Mededingingsovertredingen

  • Witwassen van geld en financiering van illegale activiteiten

  • Schendingen van boekhoudkundige en boekhoudkundige voorschriften

  • Overtredingen van voorschriften inzake exportcontrole en sancties en van belasting- en douanevoorschriften

  • Schendingen van de mensenrechten, waaronder pesten, discriminatie en intimidatie

  • Schendingen van milieu-, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  • Andere civiele en strafrechtelijke schendingen van de gedragscode voor zakenpartners

Hier is de link naar het klokkenluidersysteem: https://www.bkms-system.com/ssi-schaefer

Reglement klokkenluidersregeling SSI SCHAEFER Group

Vragen of opmerkingen?