WAMAS WCS ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ (Warehouse Control System)

Uitvoeringssoftware voor het geautomatiseerde magazijn

Gele en zwarte zakken worden vervoerd door hangende transportbanden

Beheer complexiteit, blijf flexibel en zorg voor consistente topprestaties

Of het nu om B2C of B2B gaat, succesvolle implementatie is een complexe multidimensionale service met directe impact op toeleveringsketens. Daarom vragen steeds meer exploitanten van sterk geautomatiseerde magazijnen naar manieren om orderverwerking te verbeteren, waarbij toch effectievere exploitatie plaatsvindt.
De beste manier om deze uitdaging aan te gaan is het WAMAS Warehouse Control System (WCS), gebaseerd op principes van data gestuurde logistiek. De combinatie van personeel en prestatiemodules zorgt voor een bijna onverslaanbaar team.

WAMAS WCS – veel meer dan Materiaalstroombeheersing

Het magazijncontrolesysteem is een hybride softwareoplossing. Een materiaalstroomsysteem (MFS) verwerkt in principe de taken van een traditioneel magazijnbeheersysteem (WMS) in een aanvullende rol. Daarmee levert het talloze geavanceerde functionaliteiten in een enkel softwarepakket en wordt een brug gebouwd tussen de WMS, de gebruikte automatiseringscomponenten en het beschikbare personeel.

WAMAS WCS biedt geïntegreerd beheer van middelen. Wanneer de omstandigheden veranderen gaat het systeem over tot realtime herschikken van de procesprioriteiten. Het orderpickproces ligt altijd in het verlengde van de bijgewerkte eisen.

Geïntegreerd middelenbeheer – Hoe werkt het magazijncontrolesysteem

Het WAMAS WCS van SSI SCHÄFER ondersteunt alle vormen van automatisering, of dit nu voor opslag is, voor overbrenging, transport of verzameling. De software integreert alle componenten tot een hoogwaardig totaalsysteem, inclusief case picking, piece picking, elektrische monorailsystemen, sorteerapparatuur en scanners, shuttlesystemen en AGV’s (Automatisch Geleide Voertuigen). WCS gebruikt daarbij in het bijzonder realtime besluitvormingskennis om te zorgen voor optimale geleiding van goederen door het magazijn en de beveiligde bufferzones heen.

Onder middelenbeheer vallen ook magazijnmedewerkers, bijvoorbeeld wat betreft de automatische begeleiding tijdens het pickingproces. Daarom maakt het voor WCS niet uit of een taak wordt uitgevoerd door mens of machine; er wordt geheel gefocust op coördinatie op hoger niveau. Goederen dienen zo snel en efficiënt mogelijk vanuit het magazijn naar de verzendafdeling te worden gebracht.

Waarom het gebruik van een WCS de moeite waard is

Het WAMAS Control System (WCS) van SSI SCHÄFER is in het bijzonder nuttig in sterk geautomatiseerde logistieke/distributiecentra met een groot aantal gemengde SKU’s. Deze moeten steeds gecompliceerdere orderprofielen behandelen, die buiten of op het randje van de mogelijkheden van traditionele magazijnbeheersystemen (WMS) liggen, omdat de primaire nadruk ligt op het beheer van voorraad en bestellingen.

Niet alleen coördineert een WCS alle bestaande geautomatiseerde en menselijke middelen, maar ook alle op korte termijn geplaatste orders. Een WCS kan ook realtime reageren op gebeurtenissen, waarmee de snelheid van orderverwerking sterk wordt opgevoerd. WAMAS WCS is de beste keuze voor het verder benutten van realtime informatie, voor het optimaliseren van businessprocessen.

5 belangrijke voordelen van WAMAS WCS

  • Snelheid & flexibiliteit tot op de microseconde

  • Realtime grotere flexibiliteit & reactievermogen

  • Meer productiviteit & kostenefficiency

  • Automatische detectie van & aanpassing naar pieken in de vraag

  • Stabiliteit middels wereldwijd bewezen standaardisatie & aanpassing middels configuratie

5 belangrijke functies van WAMAS WCS

Onze Warehouse Control Software (WCS) sluit direct aan op gangbare ERP-systemen van klanten. Dit levert end-to-end optimalisatie en efficiënte procesbeheersing – vanaf de klantorder tot de PLC. Het functionele-/prestatiespectrum in het kort:

  • Intelligent orderbeheer

  • Realtime middelentoewijzing

  • Optimalisatie van voorraadmanagement 

  • Optimalisatie in het verzamelen

  • Materiaalstroombeheer en intelligente routing

Wat is het verschil tussen een WCS en een WES?

De term “WES” (Warehouse Executie Systeem) wordt veel gebruikt buiten Europa, in het bijzonder in Noord-Amerika. Het verwijst naar een systeem dat overeenkomst met een Europese WCS (Warehouse Control System – magazijnbeheersysteem). In de Noord-Amerikaanse markt verwijst de term “WCS” naar een Europees MFS (materiaalstroomsysteem).

  

Man analyseert logistieke software WAMAS via een computer

WAMAS Controlecentrum

Bijhouden van geautomatiseerde magazijnen

Lees verder
Codes weergegeven op een scherm tijdens een logistiek proces

WAMAS MFS ­­­­­­­­­­­­­­­ (Materiaalstroomsysteem)

Software voor Intralogistiek en Automatisering

Lees verder
Vragen of opmerkingen?