Het centrale element van ons SSI Carrier Systeem

  • Carrier: Een roladapter, die de meest verschillende ladingdragers kan opnemen, betrouwbaar transporteren en ook identificeren kan, met RFID, of met een barcode. De grote opnameopening is heel geschikt voor een breed productenspectrum.

  • Omlooptransporteur: De lengte van de transporteur als geheel is vrijwel onbegrensd. Daarbij loopt het transport zowel op horizontale als verticale transporttrajecten met een hellingshoek tot 30°.

  • Opstuwtransporteur: De opstuwtransporteur dient voor het transporteren, stuwen, separereren, sorteren en bufferen van de ladingdragers op horizontale transportbaansecties. De meenemer combineert de transport- en stuwfunctie. Het transport van de meest uiteenlopende goederendiktes is mogelijk zonder gedefinieerde afstanden.

  • Wissel: Het aftakkingselement dient bijvoorbeeld als verbindende schakel tussen de omlooptransporteur en opstuwtransporteur. Deze kan positie-onafhankelijk geplaatst worden, waardoor de lay-out van de baantrajecten naar behoefte ontworpen kan worden.