Chọn hàng thủ công

Chọn hàng là chức năng trung tâm của logistics kho hàng. SSI SCHAEFER cung cấp nhiều giải pháp bốc xếp thủ công theo công thái học cho kho hàng của bạn.

CHI TIẾT
Vertical storage lift LogiMAT®

MÔ-ĐUN NÂNG HÀNG THEO CHIỀU DỌC SSI LOGIMAT®

Picking of hanging garments with RFID scanner

Chọn hàng thủ công

RF Picking

Chọn hàng RF

Workstation with semi-open fronted containers with touch panel and pick-by-light

E-Pick

Pick by Voice

Pick by Voice

Pick to Light

Pick by Light và Put to Light

Không có sẵn

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN