Manuāla preču komplektēšana

Picking of hanging garments with RFID scanner

Cilvēkfaktors joprojām svarīgs manuālos preču atlases procesos

Preču atlase ir noliktavu loģistikas centrālā funkcija. Pieejamas plašas iespējas, – sākot no pilnībā automatizētām līdz manuālām preču atlases sistēmām.

Izmantojot mūsu risinājumus, kas izstrādāti, ievērojot principu „produkcija-operators”, jūs varat ievērojami uzlabot noliktavas efektivitāti.

Manuāla preču atlase: princips "operators-produkcija"

Manuāla preču atlase ir visizplatītākā pieeja pasūtījumu komplektēšanai noliktavās un distribūcijas centros. Šie risinājumi ir izstrādāti, balstoties uz principu „operators-produkcija”, kurā atlasītājs piekļūst precēm, kas tiek glabātas noteiktās vietās. 

Mēs izstrādājam sistēmas, kas ietver Pick by Voice, RF atlases un Pick by Light risinājumus: darbinieki displejos un ar signāllampiņu starpniecību saņem attiecīgo atlasīšanas informāciju. Šī sistēma aizvirza darbiniekus uz pareizo atlasīšanas vietu un norāda atlasāmo preču daudzumu. 

Daudzveidīgs preču atlases risinājumu klāsts

Mēs piedāvājam plašu modulāro risinājumu klāstu: 

Cilvēkfaktors joprojām paliek un ir svarīgs faktors manuālos preču atlases procesos, ņemot vērā gan uztveres, gan lēmumu pieņemšanas  spējas.

Pick to Light

Pick by Light un Put to Light

Pick by Voice

Pick by Voice

RF Picking

RF Picking

Batch Picking

Batch Picking

Manuālā komplektēšana: risinājumi un priekšrocības

Cilvēki joprojām ir svarīgs faktors manuālos preču atlases procesos.

SSI SCHAEFER manuālās preču atlases sistēmas var viegli integrēt esošajās vai plānotajās atlasīšanas procedūrās un stratēģijās. Tās ir optimāls risinājums izmantošanai ar gravitācijas plauktiem, statiskajiem paluktiem un palešu plauktiem. Tās var arī ātri uzstādīt, turklāt tās ir viegli lietot un apkopt.

SSI SCHAEFER darba stacijas ir izstrādātas, ņemot vērā ergonomiku. Šī pieeja veicinājusi ergonomics@work!®  koncepcijas izstrādi. Manuālās preču atlases risinājumi veidoti, izmantojot dabiskus, lietotājam draudzīgus un izturīgus materiālus, kas nodrošina elastību, veicinot jūsu darbinieku komfortu un tādējādi arī produktivitāti.

  • Visaugstākā preču atlases procesa kvalitāte

  • Optimāla produkcijas plūsma

  • Samazināts kļūdu biežums

  • Saudzīga jūsu produktu apstrāde

  • Viegli integrējama esošajās atlases procedūrās

  • Mērogojamība

  • Ātra uzstādīšana

  • Vienkārša apkope

  • Augsta caurlaidība

  • Ergonomiskas darba stacijas

Manuāla preču atlase

Komplektēšana ir viena no noliktavas loģistikas galvenām funkcijām. SSI SCHAEFER piedāvā dažādus ergonomiskus manuālas komplektēšanas risinājumus jūsu noliktavai.

Kā varam Jums palīdzēt?