Kompletacja ręczna

Kompletacja wiszącej odzieży przy użyciu skanera RFID

Ludzie nadal są ważnym czynnikiem w ręcznych procesach kompletacji

Kompletacja pełni centralną funkcję w logistyce magazynowej. Wśród licznych dostępnych opcji można znaleźć w pełni automatyczne i ręczne systemy kompletacji. Stosując zasadę „towar do człowieka”, możesz znacznie poprawić wydajność swojego magazynu.

Kompletacja ręczna: zasada „człowiek do towaru”

Kompletacja ręczna to najczęściej stosowane podejście do realizacji zamówień w magazynach i centrach dystrybucji. Rozwiązania te oparte są na zasadzie „osoba do towaru”, w ramach której kompletujący uzyskuje dostęp do towarów przechowywanych w stałych lokalizacjach.

Projektujemy systemy, wśród których można znaleźć Pick by Voice, kompletację z użyciem techniki radiowej (RF) oraz Pick by Light, w których pracownicy otrzymują odpowiednie informacje o kompletacji za pośrednictwem lamp sygnalizujących i wyświetlaczy. Taki system kieruje pracowników do odpowiedniego miejsca kompletacji i określa ilość towarów, które mają zostać pobrane.

Różnorodny asortyment rozwiązań do kompletacji

Oferujemy szeroki wybór modułowych rozwiązań:

Jeśli chodzi o wykonywanie czynności w zakresie kompletacji, ludzie pozostają niezbędnym i ekonomicznym czynnikiem ze względu na ich zdolności percepcyjne i decyzyjne.

Pick to Light

Pick by Light i Put to Light

Pick by Voice

Pick by Voice

Kompletacja z użyciem techniki radiowej (RF)

Kompletacja z użyciem techniki radiowej (RF)

Kompletacja partiami

Kompletacja partiami

Kompletacja ręczna: Rozwiązania i korzyści

Jeśli chodzi o wykonywanie czynności w zakresie kompletacji, ludzie pozostają niezbędnym i ekonomicznym czynnikiem ze względu na ich zdolności percepcyjne i decyzyjne.


Duża elastyczność

Ręczne systemy kompletacji od SSI SCHAEFER można w łatwy sposób zintegrować z istniejącymi lub dopiero planowanymi procesami i strategiami kompletacji. Są one optymalnym rozwiązaniem, kiedy są stosowane razem z dynamicznymi regałami przepływowymi, regałami statycznymi oraz regałami paletowymi. Ponadto ich instalacja jest szybka, a ich użytkowanie i konserwacja proste.

Stanowiska pracy SSI SCHAEFER zostały zaprojektowane z wyraźnym naciskiem na ergonomię. Takie podejście spowodowało opracowanie koncepcji ergonomics@work!®. Rozwiązania do ręcznej kompletacji wykorzystują na przykład naturalne, przyjazne użytkownikowi i solidne materiały, które gwarantują elastyczność zwiększającą komfort, a tym samym produktywność pracowników.

  • Najwyższa jakość kompletacji

  • Optymalny przepływ materiałów

  • Minimalizacja częstotliwości występowania błędów

  • Najdelikatniejszy przeładunek Twoich produktów

  • Łatwa integracja z istniejącymi procedurami kompletacji

  • Skalowalność

  • Szybka instalacja

  • Łatwe utrzymanie

  • Wysoka przepustowość

  • Ergonomiczne stanowiska pracy

Galeria Kompletacja ręczna

Kompletacja pełni centralną funkcję w logistyce magazynowej. SSI SCHAEFER oferuje różnorodne ergonomiczne rozwiązania do ręcznej kompletacji do Twojego magazynu.

Masz pytania albo uwagi?