Kinh nghiệm phong phú, tổ chức quốc tế và tham khảo toàn cầu

Bạn sẽ nhận được mọi thứ từ thiết kế cho đến cấu hình tĩnh, thiết bị vận hành và sản phẩm từ chúng tôi theo dạng giải pháp toàn diện. Cấu trúc khung thép của SSI SCHAEFER cung cấp giải pháp đơn lẻ đảm bảo mọi không gian và điều kiện có sẵn được sử dụng tối ưu. Được xây dựng nhằm đáp ứng các quy định khắt khe nhất, cấu trúc khung thép tạo nền tảng vững vàng cho các quy trình tự động hóa tối đa.
Đội ngũ quản lý dự án quốc tế giàu kinh nghiệm của chúng tôi phát triển các giải pháp duy nhất dành riêng cho yêu cầu của bạn. SSI SCHAEFER đảm bảo kế hoạch có tính liên kết và hệ thống với quy trình lắp đặt đảm bảo. Thêm vào đó, các nhà giám sát chất lượng độc lập đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt nhất của chúng tôi.