O nás

Být průkopníkem, výrobcem a dlouhodobým partnerem definuje naši firemní DNA: "Think Tomorrow."

O nás

Skupina SSI SCHAEFER je celosvětově působící skupina společností a přední světový poskytovatel řešení modulárních skladových a logistických systémů se svou mezinárodní centrálou v Neunkirchenu (Německo). Na šesti kontinentech vyvíjí SSI SCHAEFER inovativní koncepty řešení pro různá průmyslová odvětví svých zákazníků a utváří tak budoucnost intralogistiky – v souladu s firemním mottem „Think Tomorrow“.

Naše vedení

Group_Management_Board.jpg

Zleva Peter Edelmann, Olaf Hedden


Skupinu SSI SCHAEFER spravuje dvoučlenná výkonná rada, která se skládá z generálního ředitele(CEO) Petera Edelmanna a finančního ředitele(CFO) Olafa Heddena. V roce 2020 byla ve společnosti implementována následující maticová struktura: Pod výkonnou radou jsou strukturovány 14 různých skupinových funkcí, které jsou zodpovědné za strategické a administrativní řízení a reportují příslušnému členu výkonné rady v závislosti na jejich odborné oblasti.

Naše poslání pro úspěšnou budoucnost

V roce 2021 jsme prohlásili naše plány, které nás doprovází na naší cestě do budoucnosti a tvoří základ naše strategie SSI 2023.

Naše vize

Jako technologický lídr umožňujeme udržitelné zásobování urbanizované společnosti rozmanitým zbožím a komoditami a poměřujeme naši práci spokojeností našich zákazníků.

Naše mise

Jako rodinná společnost jsme odhodláni utvářet budoucnost nezávisle a pragmaticky. Stojíme o spolupráci v silné skupině a v dlouhodobých partnerstvích, pro které je úcta ke kolegům a obchodním partnerům elementární. Jen tak můžeme společně realizovat změny a zaměřit se na udržitelnost v řízení všech zdrojů.

Naše hodnoty

Jako rodinná firma si zakládáme na nezávislém a pragmatickém designu budoucnosti. Stojíme o spolupráci v silné skupině a v dlouhodobých partnerstvích, pro které je zásadní ocenění kolegů a obchodních partnerů. Jedině tak můžeme společně realizovat změny a zaměřit se na udržitelnost při řízení všech zdrojů.

Struktura

Založení "Fritz-Schäfer fabrikmäßige Herstellung von Blechwaren aller Art" v roce 1937 položilo základ 85leté historii rodinného podniku a jeho úspěšnému rozvoji v jednoho z největších poskytovatelů intralogistiky na světě.

Innovations and Trends in material handling and logistics

Business model

SSI SCHAEFER je prvním kontaktním místem pro intralogistická řešení včetně softwaru. Společnost plánuje, navrhuje a vyrábí systémy pro zakládání a optimalizaci skladů a provozů, ruční a automatické skladování, dopravníkové, vychystávací a třídící systémy i řešení pro odpadové technologie a recyklaci.
Naše skupina je rozdělena na business units Logistics Solutions, Products & Equipment a Customer Services. Kromě toho je SSI SCHAEFER Plastics nezávislým subjektem skupiny.

Hochregallager und Regalbediengerät Exyz

Více o SSI SCHAEFER

Zprávy

HR_people and community are the focus

Kariéra

SSI SCHÄFER - Company Values

Hodnoty a strategie

Company history SSI SCHÄFER

Historie

Máte otázky?