Vertical Storage Lift LogiMat SLL

Hệ thống tải mini tự động (AMS)

Lưu kho tiết kiệm không gian và vận hành hoàn toàn tự động

Hệ thống tải mini tự động (AMS) giúp bạn tiết kiệm diện tích lưu kho và lưu trữ hiệu quả các loại hàng hóa khác nhau trong thùng, hộp hoặc khay trong khi tối ưu hóa chiều cao sẵn có của nhà kho. Việc lưu kho và lấy hàng được quản lý điện tử và xử lý qua các máy lấy hàng hoặc băng chuyền. AMS có thể liên kết với các trạm làm việc bốc xếp bằng hệ thống chuyên chở hoặc hệ thống vận chuyển dẫn hướng tự động.

AMS và phương tiện chứa tải phù hợp từ một nhà cung cấp 

SSI SCHAEFER là một trong số ít các chuyên gia AMS cũng cung cấp phương tiện chứa tải phù hợp ngoài cấu trúc kệ và máy móc lưu kho. Do đó, chúng tôi tổng hợp tất cả các thành phần để tạo nên giải pháp toàn diện và có thể cung cấp phạm vi tùy chọn hệ thống đa dạng, bao gồm giải pháp tùy chỉnh, sử dụng các sản phẩm do chúng tôi sản xuất.

HỆ THỐNG TẢI MINI TỰ ĐỘNG LÀ HỆ THỐNG CÓ THỂ MỞ RỘNG CHO VIỆC LƯU KHO TẢI MINI ĐỘNG

 • Sử dụng nhiều máy lưu kho đa dạng tùy theo yêu cầu cụ thể

 • Kho chứa không gian đơn lẻ và đa không gian, trong đó kho chứa đa không gian ví dụ như hệ thống giá cố định để lưu trữ thùng các-tông

 • Kho chứa với độ sâu đa dạng dành cho một đến nhiều mục hàng

 • Các mô hình với nhiều nhãn dán chức năng theo chiều dọc và các máy lấy hàng theo từng lớp cho hiệu năng cao hơn nữa

 • Tích hợp với vị trí lấy hàng theo luồng

 • Hệ thống hoàn toàn tự động sử dụng các máy lấy hàng và phương tiện chuyên chở

 • Việc tận dụng không gian tối ưu mang lại nhiều diện tích lưu kho hơn trong cơ sở sẵn có và giảm chi phí xây dựng kho hàng mới

 • Thời gian tiếp cận và chuyển hàng ngắn, thích hợp cho thương mại điện tử

 • Tính cơ động cao và có hiệu suất luân chuyển lớn

 • Các phiên bản đa dạng: Tùy thuộc vào loại phương tiện chứa tải được chọn theo tốc độ yêu cầu, mật độ lưu kho có thể được tăng lên hoặc giảm chi phí cho giá đỡ.  

 • Kho hàng không gian đơn hoặc đa không gian, có độ sâu từng hàng hoặc nhiều mục hàng, tích hợp vị trí lưu kho theo luồng

 • Các mô hình với nhiều nhãn dán chức năng theo chiều dọc và các máy lấy hàng theo từng lớp cho hiệu năng cao hơn nữa

AUTOMATED MINILOAD SYSTEM

Chúng tôi làm thế nào để giúp bạn