Schäfer Miniload Crane - Stroage and Retrieval Machine for totes, cartons and trays

SCHÄFER MINILOAD CRANE

Miniload-lager: Skalerbare systemer til dynamisk lagring av artikler

I et miniload-lager kan du lagre forskjellige artikler på en effektiv og plassparende måte i kasser og på brett, ved full utnyttelse av romhøyden. Den IT-styrte inn- og utlagringen utføres av lagerkraner eller av shuttles. Miniload-lageret forbindes med plukke-arbeidsstasjoner via et transportørsystem eller førerløse transportsystemer.

Miniload-lagre og nøyaktig tilpassede lastbærere fra én leverandør 

SSI SCHÄFER hører med til de svært få spesialistene på området miniload-lagre som også tilbyr de passende lastbærerne ved siden av reolkonstruksjon og lagermaskiner. Slik stiller vi alle komponenter til disposisjon fra én leverandør, og vi kan levere de mest forskjellige systemvarianter inkludert spesifikke spesialløsninger med våre egne produkter.

THE AUTOMATED MINILOAD SYSTEM (AMS) IS THE SCALABLE SYSTEM FOR DYNAMIC MINILOAD STORAGE

 • Bruk av forskjellige lagermaskiner avhengig av de individuelle kravene

 • En- og flerplasslagring, den sistnevnte som hyllereolsystem, eksempelvis til lagring av kartonger

 • Forskjellige lagringsmuligheter nede i dypet – fra enkel hylle og til de med flere hyller 

 • Varianter med flere vertikale funksjonsnivåer og lagerkraner som er plassert over hverandre for en enda større effektivitet

 • Integrering av gjennomløpskanaler

 • Helautomatisk drift med lagerkraner eller shuttles

 • Optimal utnyttelse av plassen: Du har mer lagerplass i eksisterende bygninger, lavere byggekostnader for nye lagerarealer

 • Kortere tider for inngang og levering, egnet for e-handel

 • Høy dynamikk og ompakkingskapasitet ved samtidig stort mangfold av artikler

 • Forskjellige utførelser: Avhengig av hvilken lastbærer som er valg og nødvendig hastighet, kan lagertettheten økes eller reolkostnadene kan minimeres.  

 • Lagring på en eller flere plasser, enkelthyller til flere hyller i dybden, integrering av gjennomløpskanaler

 • Varianter med flere vertikale funksjonsnivåer og lagerkaner som er plassert over hverandre for en enda større effektivitet

SCHÄFER MINILOAD CRANE

Hvordan kan vi hjelpe?