Hệ thống xử lý thùng chứa

Hệ thống xử lý thùng chứa bảo đảm quá trình xử lý và cung cấp thùng chứa chính xác để xử lý nhanh đơn hàng  

Xử lý thùng chứa tự động đảm bảo luồng vật liệu nhanh và nâng cao hiệu suất đáng kể. Đó là lý do hệ thống xử lý thùng chứa tự động từ SSI SCHAEFER thực hiện các bước riêng của quy trình xử lý thùng chứa với tốc độ của luồng hàng hóa. Công suất khối lượng tối đa cao nhất có thể cũng được xem xét.

Sơ lược về lợi ích:

  • Thiết kế nhôm theo mô-đun

  • Cực kỳ yên lặng nhưng vận hành với tốc độ cao

  • Bảo dưỡng đơn giản nhờ thiết kế theo mô-đun rõ ràng và dễ tiếp cận

  • Xử lý thùng chứa nhẹ nhàng với việc giảm tải khi khởi động và hạ xuống giúp bảo vệ sản phẩm

XỬ LÝ NHANH ĐƠN HÀNG QUA VIỆC XỬ LÝ THÙNG CHỨA CHÍNH XÁC

Các bước tách biệt, trút hàng, đóng và phân giai đoạn được thực hiện tại các khu vực vận chuyển riêng với độ chính xác cao nhất:

Hệ thống xếp thùng chứa

Hệ thống xếp thùng chứa đảm bảo thùng chứa không được sử dụng được lưu trữ theo cách tiết kiệm không gian. Thùng chứa được trả về hệ thống ngay khi cần.

Hệ thống dỡ thùng chứa

Hệ thống dỡ thùng chứa tách thùng chứa được giữ trong chồng.

Hệ thống trút thùng chứa

Hệ thống trút thùng chứa loại bỏ vật liệu đóng gói khỏi thùng chứa. Sau đó, thùng chứa được vận chuyển về qua hệ thống chuyên chở.

Máy phủ

Máy phủ bịt kín thùng chứa bằng lớp bọc sau quy trình bốc xếp.

Máy đóng nắp

Máy đóng nắp tự động đóng thùng chứa bằng nắp gập. Băng chuyền đai vận chuyển thùng chứa ở tình trạng mở nắp vào thiết bị. Nắp được chuyển vào vị trí dọc theo hình dạng của dẫn hướng bên và thả xuống đồng thời để đóng thùng chứa.

Trạm nạp khay

Trạm nạp khay cho phép nạp khay với hầu hết mọi loại hàng hóa. Hàng hóa dừng lại ở ngay bên trên và bên cạnh khay rồi được đẩy từ hai bên vào khay. Khay cũng được trang bị phần lắp.

Trạm dỡ khay

Trạm dỡ khay tách biệt khay và hàng hóa. Phần lắp trong khay được nâng lên qua lỗ mở trên sàn của khay, cho phép đẩy hàng hóa từ hai bên khỏi phần lắp.

Trạm nạp khay thẳng

Trạm nạp thẳng dùng để nạp hàng hóa phù hợp vào khay. Quy trình nạp sử dụng hai băng chuyền đai đồng bộ được đặt ở góc dốc so le nhau. Thùng các-tông trượt vào khay di chuyển bên dưới mà không dừng lại.

Với khả năng mở rộng theo mô-đun, hệ thống của SSI SCHAEFER có độ linh hoạt cao và có thể tích hợp vào tất cả các hệ thống vận chuyển phổ biến.

TẢI VỀ

Brochure Handling systems EN

Brochure Handling systems EN

802.2 KB

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN