Håndteringssystemer til kasser

Rask ordreavvikling takket være en nøyaktig kassehåndtering

En rask materialflyt sikres med en automatisk håndtering av kassene og øker dermed produksjonen i vesentlig grad. Derfor utfører de automatiske kassehåndteringssystemene fra SSI SCHÄFER enkelte skritt innen kassehåndteringen i samme hastighet som lagerflyten. Dette gjøres idet det tas høyde for de høyest mulige gjennomstrømningsmengdene.

Dine fordeler: 

  • Modulær design

  • Ekstremt stillegående drift selv ved høy hastighet

  • Lettvint og enkelt vedlikehold takket være oversiktlig og lett tilgjengelig modulær konstruksjon

  • Skånsom containerhåndtering

RASK ORDREAVVIKLING TAKKET VÆRE EN NØYAKTIG KASSEHÅNDTERING

Arbeidsskrittene separering, tømming, lukking og klargjøring gjennomføres med høyeste grad av presisjon i de enkelte ekspedisjonsområdene:

Stackere

Stackere tjener til plassparende lagring av kasser som ikke er i bruk. Kassene føres tilbake til anlegget igjen så snart de behøves.

De-stackere

De-stackere skiller kasser som lagres i stabler.

Tote Emptying Machine (TEM)

Ved hjelp av TEM fjernes emballasjematerial som befinner seg i kassene. Deretter transporteres kassene bort vha. transportørsystemet.

Lidding Machine (LIM)

En LIM setter lokk på kassene som er ferdig plukket.

Lid Closing Machine (LCM)

En LCM tjener til automatisk avstengning av kasser med klafflokk (flaps). Kassen med de åpne klafflokkene kjører inn i innretningen på en beltetransportør. Lokklaffene stilles i loddrett posisjon på grunn av sideføringenes form og faller deretter inn i hverandre, slik at kassen er lukket.

Tray Loading Station (TLS)

Ved hjelp av en TLS kan bretter lastes med praktisk talt enhver type transportgods. Dette gjøres ved at transportgodset stanses ved siden av bt i en litt forhøyet posisjon, og så skyves det sideveis inn på brettet. Brettet må da være utstyrt med en fôring i bunnen.

Tray Unloading Station (TUS)

Oppgaven til TUS er å skille brett og transportgods. Her løftes fôringen opp gjennom åpninger i bunnen av brettet, slik at transportgodset på fôringen av brettet kan skyves til side.

Linear Tray Loading Station (LLS)

Ved hjelp av LLS kan brett lastes med egnet transportgods. Dette finner sted ved hjelp av to beltetransportører som løper synkront og som er plassert i spiss vinkel mot hverandre, slik at kassene glir ned i brettet som kjører nedenfor, uten å stoppe.

Takket være muligheten til modulære utvidelse kan systemene fra SSI SCHÄFER integreres i alle kurante transportsystemer på en ytterst fleksibel måte.

LAST NED

br_picking_handling_en.pdf

null

844.9 KB

HVORDAN KAN VI HJELPE?