Systemy przeładunku pojemników

Automatyczny przeładunek pojemników gwarantuje szybki przepływ materiałów i zwiększa produktywność. Etapy rozdzielania, opróżniania, zamykania i składowania tymczasowego są realizowane na indywidualnych obszarach wysyłki z największą precyzją.

Systemy przeładunku papieru i systemy przeładunku pojemników

Systemy przeładunku pojemników

Automatyczny przeładunek pojemników zapewnia szybki przepływ materiałów i znacznie zwiększa produktywność. Dlatego właśnie automatyczne systemy przeładunku pojemników od SSI SCHAEFER wykonują poszczególne kroki procesu przeładunku pojemników z prędkością przepływu towarów. Pod uwagę brane są również najwyższe możliwe szczytowe przepustowości.

Korzyści w skrócie:

  • Konstrukcja modułowa

  • Niezwykle ciche, a jednocześnie szybkie działanie

  • Łatwa konserwacja dzięki jasnej i łatwo dostępnej konstrukcji modułowej

  • Delikatny przeładunek pojemników

Szybkie przetwarzanie zamówień dzięki dokładnemu przetwarzaniu pojemników

Etapy rozdzielania, opróżniania, zamykania i składowania tymczasowego są realizowane na indywidualnych obszarach wysyłki z największą precyzją.


Sztaplowanie

Układanie w stosy gwarantuje, że niewykorzystane pojemniki są przechowywane w sposób pozwalający oszczędzić miejsce. Pojemniki trafiają z powrotem do systemu, jak tylko okażą się potrzebne.

Rozsztaplowanie

W procesie rozsztaplowania pojemniki ułożone w stos zostają rozdzielone.

Opróżnianie koszy

W procesie opróżniania koszy materiał opakowaniowy jest wyjmowany z pojemników. Pojemniki są następnie transportowane z powrotem za pośrednictwem systemu przenoszącego.

Nakładanie pokryw

W procesie nakładania pokryw pojemniki są zamykane pokrywami po procesie kompletacji.

Zamykanie pokryw

W procesie zamykania pokryw pojemniki są automatycznie zamykane pokrywami odchylanymi (w formie klap). Przenośnik taśmowy transportuje pojemniki z otwartymi klapami do urządzenia. Odpowiednio wyprofilowane prowadnice boczne ustawiają klapy w pozycji pionowej, po czym te opadają na pojemnik, zamykając go.

Rozładunek tac

W procesie rozładunku tace są oddzielane od towarów poprzez spychanie ich z tac.

Załadunek tac

W procesie załadunku tace są załadowywane odpowiednimi towarami. Proces załadunku wykorzystuje dwa zsynchronizowane przenośniki ustawione jeden nad drugim pod ostrym kątem. Kartony zsuwają się na tacę przejeżdżającą poniżej bez zatrzymywania.

Biorąc pod uwagę modułową możliwość rozbudowy, systemy SSI SCHAEFER są niezwykle elastyczne i mogą być integrowane ze wszystkimi powszechnie dostępnymi systemami przenoszącymi.

Masz pytania albo uwagi?