Innovaties & trends

Trends en innovaties in de interne logistiek

De toekomst van de interne logistiek wordt beïnvloed door talrijke maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Als essentieel bestanddeel van een waardescheppingsketen die meer en meer gedigitaliseerd wordt, kan de interne logistiek zich beslist niet onttrekken aan deze actuele uitdagingen. In tegendeel: zij zou daarin liefst het voortouw moeten nemen om aan de huidige eisen en behoefte te voldoen. Niet voor niets zien veel experts een voortrekkersrol voor de logistiek binnen de vierde industriële revolutie.

Wij presenteren op de volgende bladzijden een aantal trends en innovaties waar iedereen die tegenwoordig in de interne logistiek actief is, van op de hoogte zou moeten zijn.