Weasel Lite Designer - Acord de licență pentru utilizatorul final

Versiunea ianuarie 2021, SSI SCHÄFER

Vă rugăm să citiți acest Acord de licență pentru utilizatorul final (denumit în continuare "Acordul")
cu atenție înainte de a descărca sau de a utiliza Weasel Lite Designer (denumit în continuare
"Aplicația"). Prin descărcarea sau utilizarea Aplicației, sunteți de acord cu următoarele
să respectați termenii și condițiile din prezentul acord.


1. Definiții
Titularul licenței înseamnă persoana fizică sau juridică, inclusiv moștenitorii, executorii testamentari, administratorii, reprezentanții legali, succesorii și cesionarii autorizați ai titularului licenței, care primește aplicația și licența acesteia.


 Licențiator înseamnă compania respectivă din cadrul Grupului SSI SCHÄFER care livrează licența și aplicația și licența acesteia către Licențiat.


2. Licență

Titularul licenței acordă Licențiatului dreptul neexclusiv, perpetuu și netransmisibil de a utiliza Aplicația exclusiv pentru operațiunile comerciale interne ale Licențiatului.

Titularul licenței poate utiliza și duplica aplicația numai pentru operațiuni comerciale interne și nu o poate pune la dispoziția unor terțe părți neautorizate. Licența se referă numai la utilizarea aplicației de către titularul licenței pentru propria sa prelucrare de date.

Titularul licenței poate face și instala un număr rezonabil de copii ale aplicației în scopuri de back-up și arhivare.

Titularul licenței nu dobândește niciun alt drept asupra aplicației, cum ar fi dreptul la actualizări, documentație și asistență pentru aplicație.


3. Restricții


Titularul licenței este de acord să nu, și nu va permite altora să:

a) să licențieze, vândă, închirieze, leasing, cesioneze, distribuie, transmită, găzduiască, externalizeze, divulge sau să exploateze în alt mod comercial Aplicația sau să pună Aplicația la dispoziția oricărei terțe părți,

b) să modifice, să porteze, să adapteze sau să traducă aplicația,

c) să provoace sau să permită ingineria inversă, dezasamblarea sau decompilarea aplicației sau să încerce în alt mod să descopere codul sursă al aplicației.


4. Software de la terți

Aplicația utilizează următoarele programe și biblioteci ale unor terțe părți, pentru care se aplică termeni de licență individuali:
    
a)    Apache Commons Logging
b)    Apache FontBox
c)    Apache PDFBox
d)    Google Gson

Aceste biblioteci sunt licențiate sub licența Apache, versiunea 2.0. Puteți obține o copie a licenței la http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

În legătură cu utilizarea OpenJDK, facem referire la Licența publică generală GNU, versiunea 2. Utilizăm excepția Classpath Exception, astfel că prevederile se aplică numai bibliotecilor legate nemodificate. Puteți obține o copie a Licenței publice generale GNU, versiunea 2 la adresa https://openjdk.java.net/legal/gplv2+ce.html


5 Răspundere și garanție

Licențiatorul nu va fi răspunzător față de licențiat pentru orice daune indirecte, daune rezultate din reclamații ale unor terțe părți, pierderi de profit, pierderi de date, pierderi de utilizare, pierderi de economii, pierderi de venituri anticipate sau orice daune exemplare, punitive, speciale sau indirecte, chiar dacă a fost informat de posibilitatea unor astfel de daune.

Licențiatorul nu garantează că aplicația va funcționa fără erori sau fără întreruperi sau că licențiatorul va corecta oricare sau toate erorile de program.

Nu există garanții sau condiții exprese sau implicite, inclusiv garanții sau condiții de vandabilitate și de adecvare la un anumit scop.
Licențiatorul nu își asumă nicio garanție că Aplicația este conformă cu cerințele licențiatului.