Confidențialitate

Notificare privind protecția datelor

Acorduri privind prelucrarea datelor

Politica de confidențialitate pentru solicitanți

Politica de confidențialitate SSI SCHÄFER Germania

Apreciem interesul dumneavoastră față de compania noastră și față de produsele și serviciile noastre și am dori să vă simțiți în siguranță atunci când vizitați site-ul nostru în ceea ce privește protecția datelor dumneavoastră personale. Pentru că luăm foarte în serios protecția datelor dumneavoastră personale. Respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor și a noii BDSG (Legea federală privind protecția datelor) este de la sine înțeles pentru noi.

Vrem să știți când colectăm date și cum vor fi utilizate informațiile.  Am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a ne asigura că reglementările privind protecția datelor sunt respectate atât de noi, cât și de furnizorii noștri de servicii externe.

Informațiile personale sunt informații despre identitatea dumneavoastră. Acestea includ, de exemplu, informații cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail. Aceste informații sunt întotdeauna prelucrate în conformitate cu cerințele Regulamentului general privind protecția datelor și cu alte reglementări privind protecția datelor aplicabile companiei noastre.

Pentru a utiliza site-ul nostru web, în general nu este necesar să dezvăluiți date cu caracter personal. Cu toate acestea, în anumite cazuri, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară, de exemplu, pentru a vă oferi anumite servicii pe care le puteți solicita.

Același lucru este valabil, de exemplu, pentru trimiterea materialelor informative și a produselor comandate sau pentru a răspunde la întrebări individuale. Vă vom informa în consecință atunci când este necesar.

În cazul în care nu există un temei juridic pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal, vom obține consimțământul dumneavoastră..

În plus, stocăm și prelucrăm numai datele pe care ni le furnizați în mod voluntar și, dacă este necesar, datele pe care le colectăm în mod automat atunci când vizitați paginile noastre de internet (de exemplu, adresa dumneavoastră IP și numele paginilor pe care le-ați accesat, browserul pe care îl utilizați și sistemul de operare, data și ora accesării, motoarele de căutare utilizate, numele fișierelor descărcate).

În cazul în care utilizați serviciile noastre, în general, doar astfel de date vor fi colectate în scopul furnizării serviciilor. În cazul în care vă solicităm date mai detaliate, informațiile în cauză sunt voluntare. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc exclusiv pentru îndeplinirea serviciului solicitat și, dacă este necesar, pentru protejarea intereselor comerciale legitime ale cuiva.

Următoarele categorii de date cu caracter personal pot fi colectate atunci când vizitați site-ul nostru web sau prin alte prelucrări descrise în această politică de confidențialitate:

 • Date de bază (nume, adrese etc.)

 • Alte date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (interese personale etc.)

 • Date contractuale (număr de client, număr de contract etc.)

 • Date de conținut (texte, fotografii, videoclipuri etc.)

 • Date de contact (e-mail, numere de telefon, etc.)

 • Meta-date (adrese IP, informații despre dispozitiv etc.)

 • Date de utilizare (conținut vizitat, timpii de acces etc.)

 • Persoanele vizate sunt, prin urmare, utilizatorii/clienții potențiali ai ofertelor noastre


Operatorul de date în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, al altor legi privind protecția datelor din statele membre ale UE și al altor dispoziții privind protecția datelor este:

pentru acest site web:

Fritz SCHÄFER GmbH & Co KG
Fritz SCHÄFER Str. 20
57290 Neunkirchen
Germany
 

pentru solicitanți:

entitatea juridică la care ați aplicat.

pentru destinatarii buletinelor informative:

Fritz Schäfer GmbH
Fritz SCHÄFER Str. 20
57290 Neunkirchen
Germany

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor de la Fritz Schäfer GmbH & Co KG la adresa de e-mail: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Pentru candidați:

Solicitanții SSI Schäfer Automation GmbH (Germania) sau SSI Schäfer IT Solutions GmbH (Germania) pot contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa de e-mail datenschutz.giebelstadt@ssi-schaefer.com.

Solicitanții din toate celelalte entități germane ale grupului SSI Schaefer pot contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa datenschutzbeauftragter.neunkirchen@ssi-schaefer.com

Pentru destinatarii buletinelor informative:

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor al Fritz Schäfer GmbH la adresa de e-mail datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Utilizăm informațiile personale pe care le furnizați pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră, pentru a vă procesa comenzile sau pentru a vă oferi acces la informații sau oferte specifice. Gestionarea relațiilor cu clienții poate solicita, de asemenea, ca noi sau un furnizor de servicii contractat de noi să folosim aceste informații personale pentru a vă informa cu privire la ofertele de produse sau pentru a efectua sondaje online pentru a răspunde mai bine nevoilor și cerințelor clienților noștri. Temeiul juridic pentru aceste tipuri de prelucrare. Art. 6 alin. 1 lit. b, f) GDPR.

Desigur, respectăm dacă nu doriți să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a sprijini relația noastră cu clienții (în special pentru marketing direct sau în scopuri de cercetare de piață). Nu vom vinde sau distribui în alt mod informațiile dumneavoastră personale unor terțe părți.

Vom colecta, prelucra și utiliza datele cu caracter personal pe care le furnizați online numai în scopurile indicate. Datele personale nu vor fi transferate către terți fără consimțământul dumneavoastră explicit.

Colectarea datelor cu caracter personal și transmiterea acestor date către instituțiile și autoritățile statului care au dreptul de a primi astfel de informații se efectuează numai în cadrul legilor relevante sau dacă suntem obligați în temeiul unei hotărâri judecătorești. Angajații noștri și companiile de servicii comandate de noi sunt obligați să păstreze confidențialitatea și să respecte prevederile Regulamentului general privind protecția datelor.

În cazul în care ne-ați dat consimțământul de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru un scop specific, prelucrarea se efectuează în baza art. 6 alin. 1 a GDPR. În cazul în care o astfel de prelucrare este necesară pentru a îndeplini sau iniția un contract cu dumneavoastră, prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. 6 alin. 1 b GDPR. În unele cazuri, de exemplu, pentru a îndeplini obligațiile fiscale, de exemplu, putem fi supuși unei obligații legale de a prelucra date cu caracter personal. În astfel de cazuri, temeiul juridic pentru aceasta este articolul 6 alin. 1 c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea poate fi efectuată și pentru a vă proteja interesele vitale sau ale unei alte persoane fizice. În acest caz excepțional, prelucrarea va avea loc în baza art. 6 alin. 6 alin. 1 d GDPR. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare pot fi, de asemenea, bazate pe art. 6 alin. 6 alin. 1 f GDPR. Acesta este cazul în care prelucrarea are loc pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau al unei terțe părți, cu condiția ca interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavoastră să nu predomine. Un astfel de interes legitim poate fi deja acceptat dacă sunteți clientul nostru. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alin. 1 f GDPR, interesul nostru legitim este desfășurarea activităților noastre comerciale.

Atunci când utilizați site-ul nostru web, următoarele informații vor fi stocate din motive organizatorice și tehnice: numele paginilor pe care le-ați accesat, browserul pe care l-ați utilizat și sistemul de operare, data și ora accesării, motoarele de căutare utilizate, numele fișierelor descărcate și adresa dumneavoastră IP.

Informațiile colectate sunt necesare pentru a livra corect conținutul site-ului nostru web. În plus, evaluăm aceste date tehnice în mod anonim și numai în scopuri statistice pentru a putea îmbunătăți continuu site-ul nostru web și pentru a face serviciile noastre de internet mai atractive, precum și pentru a furniza autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Aceste date sunt stocate separat de alte informații personale în sisteme securizate. Acestea nu pot fi folosite pentru a deduce identitatea persoanelor. Prelucrarea se face pe baza interesului nostru legitim în furnizarea eficientă și sigură a site-ului nostru web, în conformitate cu art. 6 (1) f în sensul art. 6 alin. 28 din GDPR.

Datorită reglementărilor legale, site-ul nostru web conține informații care fac posibilă o comunicare electronică rapidă și directă cu noi. Aceasta include indicarea unei adrese de e-mail și, dacă este cazul, a unui formular de contact. Prelucrarea informațiilor utilizatorului în acest sens se face în conformitate cu art. 6 (1) b din GDPR.

Dacă ne contactați prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact, informațiile personale transmise de dumneavoastră vor fi stocate automat. Informațiile pe care ni le transmiteți în mod voluntar vor fi stocate în scopul procesării cererii dumneavoastră sau pentru a vă contacta în mod corespunzător, iar apoi vor fi șterse imediat. Acestea nu vor fi partajate cu terțe părți.

Prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în conformitate cu art. 17 și 18 din GDPR, numai în măsura în care este necesar pentru atingerea scopului subiacent sau în cazul în care acest lucru este prevăzut de obligațiile legale la care este supusă compania noastră. În cazul în care scopul stocării datelor nu mai este valabil sau dacă este desemnată o perioadă de păstrare legală, de exemplu, din cauza specificațiilor codului de venituri sau ale codului comercial în temeiul legislației comerciale sau fiscale, datele cu caracter personal vor fi șterse în conformitate cu reglementările legale, cu excepția cazului în care suntem obligați prin lege să continuăm să stocăm aceste date. În astfel de cazuri, prelucrarea datelor cu caracter personal va fi restricționată.

În calitate de companie responsabilă, ne abținem de la luarea automată a deciziilor și de la crearea de profiluri.

Datele cu caracter personal vor fi șterse după expirarea perioadei legale de păstrare în cazul în care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea sau inițierea contractului.

Furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de lege sau de contract în anumite cazuri. Din acest motiv, poate fi necesar să ne furnizați informații cu caracter personal care trebuie să fie prelucrate de noi, cum ar fi la încheierea unui contract. De exemplu, vi se va cere să furnizați informații personale pentru formarea unui contract. Nerespectarea acestui lucru poate avea ca rezultat imposibilitatea de a încheia contractul.

Puteți contacta responsabilii noștri cu protecția datelor înainte de a furniza date cu caracter personal. Aceștia vor clarifica dacă furnizarea de date cu caracter personal este impusă de lege sau de contract într-un anumit caz și care ar fi consecințele nefurnizării acestor date.

În calitate de operator de date responsabil de prelucrare, am luat măsuri de securitate tehnice și organizatorice în conformitate cu art. 32 din GDPR. Acestea includ în special măsuri pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor. În plus, am stabilit procese pentru a garanta că sunt asigurate drepturile persoanei vizate, ștergerea datelor cu caracter personal și răspunsul imediat la amenințările la adresa acestor date. De asemenea, asigurăm protecția datelor cu caracter personal încă de la dezvoltarea și selectarea hardware-ului și a software-ului, în conformitate cu principiile prevăzute la art. 25 din GDPR. Toți angajații noștri și toate persoanele implicate în procesarea datelor sunt obligați să respecte Regulamentul general privind protecția datelor și alte legi legate de protecția datelor, precum și de gestionarea confidențială a datelor cu caracter personal.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate, informațiile vor fi transmise în formă criptată pentru a preveni utilizarea abuzivă a datelor de către terți. Măsurile noastre de securitate vor fi actualizate în permanență în funcție de evoluția tehnologiei.

Cu toate acestea, transferurile de date pe internet pot avea, în general, lacune în materie de securitate, astfel încât nu poate fi garantată o protecție absolută.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări ale măsurilor noastre de securitate și de protecție a datelor, dacă este necesar din cauza evoluției tehnice. În aceste cazuri, vom actualiza în consecință și politica noastră de confidențialitate a datelor. Prin urmare, vă rugăm să respectați versiunea actuală respectivă a declarației noastre de confidențialitate a datelor.

În cazul în care utilizați linkuri externe care sunt furnizate pe site-ul nostru, acestea nu sunt acoperite de această declarație de confidențialitate a datelor. În cazul în care furnizăm linkuri, ne vom asigura că pe site-urile web legate nu pot fi găsite încălcări ale legislației aplicabile în momentul în care este stabilit link-ul. Cu toate acestea, nu avem nicio influență asupra respectării de către alți furnizori a reglementărilor privind protecția și securitatea datelor. Prin urmare, vă rugăm să citiți declarațiile de confidențialitate a datelor ale altor furnizori de pe site-urile acestora.

Atunci când vizitați unul dintre site-urile noastre, este posibil să stocăm informații sub forma unui cookie pe computerul dumneavoastră. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni trimise de un server web către browserul dumneavoastră și stocate pe hard disk-ul computerului dumneavoastră.

În afară de adresa de protocol de internet, nu sunt stocate date personale ale utilizatorului. Aceste informații au scopul de a vă recunoaște automat la următoarea vizită pe site-urile noastre și de a vă facilita navigarea. Cookie-urile ne permit, de exemplu, să personalizăm un site web în funcție de interesele dumneavoastră sau să vă stocăm parola, astfel încât să nu mai fie nevoie să o introduceți din nou de fiecare dată.

Bineînțeles, puteți vizualiza site-urile noastre web și fără cookie-uri. Dacă nu doriți ca noi să vă recunoaștem computerul, puteți împiedica stocarea cookie-urilor pe hard disk-ul dumneavoastră, selectând "Nu acceptați cookie-uri" în setările browserului dumneavoastră. Chiar și cookie-urile care au fost deja setate pot fi șterse prin intermediul browserului dumneavoastră. Vă rugăm să găsiți detalii despre cum să faceți acest lucru în instrucțiunile producătorului browserului dumneavoastră. Dacă nu acceptați cookie-urile, acest lucru poate duce la restricții funcționale ale ofertelor noastre.

TYPE OF COOKIE    
persistent cookie  
persistent cookie


COOKIE NAME
nQ_cookieId
nQ_visitId

DOMAIN
client domain
client domain


PURPOSE AND DATA THAT IS STORED
Identify user
Identify user session

EXPIRES
 1 year
 1 year

Persoanele cu vârsta sub 16 ani nu ar trebui să ne transmită date cu caracter personal fără consimțământul părinților sau al tutorilor lor. Nu solicităm informații personale de la copii și adolescenți, nu le colectăm și nu le împărtășim cu terțe părți.

În cazul în care ne dați consimțământul pentru buletine informative, vom prelucra datele dumneavoastră de contact pentru a vă trimite prin e-mail invitații și bilete la evenimente exclusive și informații despre produsele și soluțiile intralogistice, inclusiv de la alte companii din cadrul grupului SSI Schäfer. Temeiul juridic este art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor. Vom stoca datele dumneavoastră până când vă veți revoca consimțământul, dacă este cazul.

Dezabonarea este posibilă în orice moment prin intermediul linkului furnizat în acest scop în buletinul informativ sau printr-un mesaj corespunzător către noi. Numele dumneavoastră de familie și alte date transmise în legătură cu înregistrarea la buletinul informativ vor fi șterse imediat de către noi.

Prelucrarea se bazează pe consimțământul destinatarului respectiv, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a), art. 7 DSGVO coroborat cu § 7 alin. 2 nr. 3 UWG sau cu § 7 alin. 3 UWG. Dovada înregistrării utilizatorului la newsletter-ul nostru se bazează pe interesul nostru legitim în conformitate cu Art. 6 alin. 1 lit. f) DSGVO, deoarece acest lucru ne permite să dovedim consimțământul. Adresa de e-mail furnizată în mod obligatoriu de către utilizator este stocată în acest scop până când utilizatorul își revocă consimțământul de a primi buletinul informativ.

În acest scop, folosim software-ul Pardot, un serviciu al Salesforce EMEA Limited ("Salesforce"). În acest context, nu poate fi exclusă prelucrarea datelor de către companiile Salesforce și de către contractanții Salesforce din afara SEE, în special în SUA sau în alte țări pentru care nu există o decizie de adecvare a Comisiei UE. Prin urmare, am încheiat clauzele standard de protecție a datelor aprobate de Comisia UE în temeiul art. 46 (2) lit. c DSGVO cu Salesforce.

Pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor de către Salesforce, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a Salesforce:

https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

Utilizăm Salesforce ca procesator de date. Procesatorii de date pot utiliza datele numai în scopurile specificate de noi și sunt, de asemenea, obligați prin contract de noi să trateze datele dumneavoastră exclusiv în conformitate cu această politică de confidențialitate și cu legile aplicabile privind protecția datelor. Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră de către Salesforce în numele nostru este Art. 28 GDPR.

Pentru fiecare client care se înregistrează în mod corespunzător, stabilim un acces direct, protejat prin parolă, la datele stocate în stoc (contul de client). Aici puteți vizualiza datele despre comenzile finalizate, deschise și cele trimise recent și puteți gestiona datele de adresă, datele bancare și newsletter-ul acestora. Sunteți de acord să tratați datele de acces personal ca fiind confidențiale și să nu le faceți accesibile unor terțe părți neautorizate. Nu ne putem asuma răspunderea pentru parolele utilizate în mod abuziv, cu excepția cazului în care suntem responsabili pentru utilizarea abuzivă. Prin intermediul funcției "Rămâneți conectat" dorim să vă facem vizitarea paginilor noastre web cât mai plăcută. Această funcție vă permite să utilizați serviciile noastre fără a fi nevoit să vă conectați din nou de fiecare dată. Totuși, din motive de securitate, vi se va cere din nou să vă introduceți parola, de exemplu, dacă doriți să vă modificați informațiile personale sau dacă doriți să plasați o comandă. Vă recomandăm să nu utilizați această funcție dacă computerul este partajat de mai mulți utilizatori. Vă rugăm să rețineți că, dacă utilizați o setare care șterge automat cookie-urile stocate după fiecare sesiune, funcția "rămâneți conectat" nu va fi disponibilă.

Pentru expedierea comenzii dumneavoastră, vom transmite datele dumneavoastră privind adresa și, dacă este cazul, adresa de e-mail și numărul de telefon pentru o programare la firma de logistică însărcinată cu livrarea.  Transferul datelor dumneavoastră are loc pentru executarea contractului în baza art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR.

Unele produse sunt expediate direct de la producător către dumneavoastră. În acest caz, vom transmite datele dumneavoastră privind adresa producătorului pentru livrarea produselor comandate. Transferul datelor dumneavoastră are loc pentru executarea contractului în baza art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR.

Pentru a vă putea oferi plăți în avans (plăți în cont, rate etc.), trebuie să ne asigurăm că acest tip de operațiune de plată nu duce la abuzuri și protejează consumatorii de supraîncărcarea economică. Prin urmare, societatea noastră este afiliată la sistemul de raportare a creditelor al birourilor de credit pentru protecția împotriva neîndeplinirii obligațiilor de plată bazate pe insolvență, a abuzurilor datorate lipsei de disponibilitate de plată, precum și a utilizării abuzive de către terți (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Asociația Cluburilor Creditreform eV, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss; CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München; Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Strasse 192, 50735 Köln).

Grupul SSI SCHAEFER operează un sistem de sesizare pentru a clarifica anumite abateri, în special ale propriilor angajați sau ale persoanelor/angajaților din cadrul lanțului de aprovizionare al Grupului SSI SCHAEFER. Acest lucru asigură faptul că persoanele din cadrul lanțului de aprovizionare al Grupului SSI SCHAEFER au un canal adecvat pentru a raporta abaterile constatate și, astfel, contribuie la respectarea continuă a normelor de conformitate de către Grupul SSI SCHAEFER.

În cadrul sistemului de sesizare, se poate întâmpla ca rapoartele primite să conțină și informații despre dumneavoastră, în calitate de angajat sau de persoană afectată în cadrul lanțului de aprovizionare al Grupului SSI SCHAEFER. Acest lucru poate fi cazul, de exemplu, dacă un denunțător invocă o conduită necorespunzătoare din partea dumneavoastră care se dovedește imediat a fi irelevantă sau insuficient fundamentată. Este de asemenea posibil ca informațiile despre dumneavoastră să fie doar o parte a unui raport care se referă la presupusa conduită necorespunzătoare a unei alte persoane. În cazul în care o comunicare primită oferă indicii privind o posibilă conduită necorespunzătoare a dumneavoastră și, ulterior, începe o investigație, vă vom informa separat despre acest lucru, de îndată ce va fi posibil, fără a periclita scopul investigației.

Prelucrăm aceste date în primul rând pentru a clarifica posibilele abateri, pe lângă faptul că, dacă este necesar, ne putem exercita propriile pretenții și apărarea juridică.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este interesul nostru legitim de a clarifica presupusa abatere [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD] și obligația noastră legală de a opera un sistem de denunțare a neregulilor [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din RGPD].

În cazul în care o conduită necorespunzătoare o impune, este posibil să împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal cu alte părți interesate sau cu autoritățile guvernamentale.

Anonimăm sau ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal de îndată ce scopul urmărit de noi a fost atins sau încetează să se mai aplice în alt mod.

În cazul în care raportați dumneavoastră înșivă o conduită necorespunzătoare prin intermediul sistemului de denunțare a neregulilor, vă rugăm să țineți cont de informațiile separate privind protecția datelor. Le puteți vizualiza direct în sistemul de sesizare a neregulilor.

Persoana responsabilă pentru utilizarea sistemului de sesizare și pentru procesarea asociată a datelor cu caracter personal este, în general, Fritz Schäfer GmbH & Co KG, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen, Germania (noi). Prin urmare, informațiile transmise prin intermediul sistemului de sesizare a neregulilor sunt adresate inițial către Fritz Schäfer GmbH & Co KG în calitate de parte responsabilă. În cazul în care datele cu caracter personal ale unei alte companii din Grupul SSI SCHAEFER sunt afectate de o sesizare, atunci această companie afectată respectivă din Grupul SSI SCHAEFER poate fi considerată, în funcție de gradul de implicare în cazul individual, ca o parte responsabilă independentă suplimentară, pe lângă Fritz Schaefer GmbH & Co KG, pentru punerea în aplicare a unei proceduri de investigație și a unei prelucrări aferente a datelor cu caracter personal. Fritz Schäfer GmbH & Co KG a numit un responsabil cu protecția datelor. Întrebările referitoare la protecția datelor la SSI SCHAEFER Group și Fritz Schaefer GmbH & Co KG pot fi trimise la adresa datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com.

În conformitate cu și în cadrul domeniului de aplicare al GDPR și al legislației naționale privind protecția datelor, aveți dreptul de acces la date, de rectificare, de ștergere și de restricționare a prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, de exemplu la Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, în calitate de autoritate competentă pentru protecția datelor pentru Fritz Schäfer GmbH & Co KG.

În măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră pe baza interesului nostru legitim în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu și în cadrul domeniului de aplicare al RGPD și al legislației naționale privind protecția datelor, din motive care decurg din situația dumneavoastră particulară. În cazul în care dreptul de opoziție este exercitat, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal; cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime și imperioase pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, sau prelucrarea servește la afirmarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

Datorită intereselor noastre legitime în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR pentru a comunica și a informa utilizatorii și părțile interesate cu privire la serviciile noastre, menținem diverse prezențe pe rețelele de socializare. În măsura în care furnizorii platformei respective obțin consimțământul utilizatorilor în prelucrarea datelor cu caracter personal, acest lucru se face în baza art. 6 alin. 6 alin. 1 lit. a), art. 7 GDPR.

Nu este imposibil ca datele cu caracter personal ale utilizatorilor din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European să fie prelucrate. Acest lucru poate îngreuna aplicarea serviciilor pentru cei afectați.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor are loc în mod regulat în scopuri de cercetare de piață și publicitate. Pe baza datelor de utilizator, se creează profiluri care fac posibilă, de exemplu, afișarea de reclame care corespund intereselor presupuse ale utilizatorului respectiv. Acest lucru se realizează în mod regulat prin plasarea de cookie-uri pe dispozitivul utilizat de utilizator.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor are loc în mod regulat în scopuri de cercetare de piață și publicitate. Pe baza datelor de utilizator, se creează profiluri care fac posibilă, de exemplu, afișarea de reclame care corespund intereselor presupuse ale utilizatorului respectiv. Acest lucru se realizează în mod regulat prin plasarea de cookie-uri pe dispozitivul utilizat de utilizator.

Dacă mai aveți nevoie de ajutor pentru a vă exercita drepturile, ne puteți contacta, desigur, pe noi.

Ne menținem prezența pe următoarele site-uri de socializare:

 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland (Facebook), Data Policy https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out Possibilities https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen or http://www.youronlinechoices.com/

 • Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter), Privacy Policy https://twitter.com/privacy, Opt-Out Opportunities https://twitter.com/personalization

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google.  Youtube), Privacy Policy https://policies.google.com/privacy, Opt-Out-Options  https://adssettings.google.com/authenticated

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland (LinkedIn) - Privacy Policy https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out-Optionshttps://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 • XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany (Xing) - Privacy Policy and Opt-Out-Options  https://privacy.xing.com/en/privacy-policy


Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. ("Google"). Utilizarea include modul Universal Analytics; acesta permite ca datele, sesiunile și interacțiunile de pe mai multe dispozitive să fie atribuite unui ID de utilizator pseudonim, astfel încât activitățile unui utilizator să poată fi analizate pe mai multe dispozitive.

Google Analytics utilizează ceea ce se numește "cookie-uri". Acestea sunt fișiere text care sunt stocate pe computerul dumneavoastră și care permit analizarea modului în care utilizați site-ul web. În general, informațiile despre utilizarea site-ului web generate de cookie-uri sunt transmise către un server Google din Statele Unite și stocate acolo. Cu toate acestea, în cazul în care anonimizarea IP este activată pe acest site web, adresa dumneavoastră IP va fi trunchiată în prealabil în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte părți la Acordul privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi transmisă unui server Google din Statele Unite și trunchiată acolo. Vă rugăm să rețineți că Google Analytics a fost extins pentru a include anonimizarea IP pe acest site web pentru a garanta că adresele IP sunt colectate în formă anonimă ("mascarea IP"). Adresa IP transmisă de browserul dumneavoastră în contextul Google Analytics nu va fi confundată cu alte date Google. Pentru mai multe informații despre termenii și condițiile de utilizare și despre protecția datelor, vă rugăm să consultați https://www.google.com/analytics/terms/gb.html and https://policies.google.com/?hl=en-GB

Google va utiliza aceste informații în numele nostru pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web, pentru a compila rapoarte despre activitatea site-ului web și pentru a presta alte servicii pentru noi, operatorul site-ului web, asociate cu utilizarea site-ului web și a internetului.

Datele vor fi prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră în conformitate cu art. 6 (1) (1) (1) a din GDPR.

Destinatarul datelor prelucrate este Google.

Datele trimise de noi și legate de cookie-uri, nume de utilizator (cum ar fi ID-ul de utilizator) sau ID-uri de publicitate vor fi șterse automat după 14 luni. Datele pentru care a expirat perioada de păstrare vor fi șterse automat o dată pe lună.

Vă puteți revoca consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, împiedicând stocarea cookie-urilor prin intermediul setării corespunzătoare din software-ul browserului dumneavoastră; cu toate acestea, vă rugăm să fiți conștient de faptul că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site web în toată amploarea lor.

În plus, puteți împiedica colectarea și prelucrarea de către Google a datelor generate de cookie legate de utilizarea site-ului web (inclusiv a adresei dumneavoastră IP) prin descărcarea și instalarea plug-in-ului pentru browser disponibil la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

De asemenea, puteți împiedica colectarea datelor dumneavoastră în timpul vizitelor viitoare pe acest site web prin utilizarea cookie-urilor de excludere. Pentru a împiedica Universal Analytics să colecteze date pe diferite dispozitive, va trebui să efectuați opțiunea de excludere pe toate sistemele pe care le utilizați.

Cookie-ul opt-out va fi setat făcând clic aici:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Utilizăm furnizorul YouTube pentru a încorpora videoclipuri. Videoclipurile au fost încorporate în modul extins de protecție a datelor [CV1]. Cu toate acestea, la fel ca majoritatea site-urilor web, YouTube utilizează, de asemenea, cookie-uri pentru a colecta informații despre vizitatorii site-ului lor. YouTube utilizează aceste informații pentru a colecta statistici video, pentru a preveni frauda, pentru a îmbunătăți ușurința de utilizare și pentru alte lucruri. Astfel, se stabilește, de asemenea, o conexiune cu rețeaua Google DoubleClick. Atunci când porniți videoclipul, acest lucru ar putea declanșa alte procese de prelucrare a datelor. Noi nu avem nicio influență asupra acestui lucru. Mai multe informații despre protecția datelor la YouTube pot fi găsite în declarația lor de confidențialitate a datelor: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Doubleclick by Google este un serviciu al Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA ("Google"). Doubleclick by Google utilizează cookie-uri pentru a vă afișa anunțuri relevante pentru dumneavoastră. În acest proces, browserului dumneavoastră i se atribuie un număr de identificare pseudonim (ID) pentru a verifica ce anunțuri au fost afișate pe browserul dumneavoastră și ce anunțuri au fost accesate. Cookie-urile nu conțin nicio informație personală. Utilizarea cookie-urilor DoubleClick permite doar Google și site-urilor partenere ale acestora să comute anunțurile pe baza vizitelor anterioare pe site-ul nostru sau pe alte site-uri de pe internet. Informațiile generate de cookie-uri vor fi transmise unui server Google din Statele Unite pentru evaluare și stocate acolo. Google respectă reglementările privind confidențialitatea datelor din acordul "Privacy Shield" și este înregistrat în programul "Privacy Shield" al Departamentului de Comerț al SUA. Datele vor fi transmise de către Google către terți numai în cazul în care acest lucru este impus de lege sau în contextul procesării comenzilor. În niciun caz Google nu va confunda datele dumneavoastră cu alte date colectate de Google.

Prin utilizarea site-ului nostru web, sunteți de acord cu prelucrarea datelor colectate despre dumneavoastră care vor fi prelucrate de Google și cu metodele de prelucrare a datelor descrise mai sus, precum și cu scopul specificat. Puteți împiedica stocarea cookie-urilor prin intermediul setării corespunzătoare a software-ului de browser; cu toate acestea, vă rugăm să fiți conștienți de faptul că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site web în întreaga lor amploare. În plus, puteți împiedica colectarea și prelucrarea de către Google a datelor generate de modulele cookie legate de utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web (inclusiv a adresei dumneavoastră IP) prin descărcarea și instalarea plug-in-ului pentru browser disponibil la următorul link, sub titlul Dezactivarea expansiunii DoubleClick. Alternativ, puteți dezactiva modulele cookie Doubleclick cu ajutorul acestei opțiuni de dezactivare.

În conformitate cu art. 15 din GDPR, puteți obține de la noi informații și o copie a datelor cu caracter personal care vă privesc, stocate și prelucrate de noi, în orice moment, în mod gratuit.

Acest drept de acces include informații cu privire la scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, dacă este posibil, perioada preconizată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina această perioadă, existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc sau restricționarea prelucrării de către noi sau de a vă opune unei astfel de prelucrări, existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere și, în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora și existența procesului decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, menționat la art. 22 alineatele (1) și (4) din RGPD și - cel puțin în aceste cazuri - informații semnificative despre logica implicată, precum și despre consecințele semnificative și preconizate ale unei astfel de prelucrări.

De asemenea, aveți dreptul de a obține informații cu privire la faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională, precum și cu privire la garanțiile adecvate care sunt puse în aplicare în legătură cu transferul.

Dreptul la rectificare

În plus, în conformitate cu art. 16 din GDPR, aveți dreptul de a obține fără întârzieri nejustificate rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Având în vedere scopurile prelucrării, aveți, de asemenea, dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor

În conformitate cu art. 17 din GDPR, aveți, de asemenea, dreptul de a obține ștergerea datelor stocate de noi în ceea ce vă privește, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod; vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu art. 6 (1) a sau art. 9 (2) a din RGPD și în cazul în care nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării în conformitate cu art. 6 alin. 21 (1) din GDPR și nu există motive legitime și imperative pentru prelucrare; sau vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. 21 (2); datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală din dreptul Uniunii sau al unui stat membru la care suntem supuși; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale menționate la art. 21 alin. 8 (1).

În cazul în care am făcut publice datele cu caracter personal și suntem obligați în conformitate cu art. 17 (1) din RGPD de a le șterge, vom lua măsuri rezonabile pentru a informa alți operatori care prelucrează datele cu caracter personal că ați solicitat ștergerea oricăror linkuri către aceste date cu caracter personal, precum și a copiilor sau replicilor acestora.

Dreptul la limitarea prelucrării

În conformitate cu art. 18 din RGPD, aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care se aplică una dintre următoarele situații: Contestați exactitatea datelor cu caracter personal și pentru o perioadă care să ne permită să verificăm exactitatea datelor cu caracter personal;

Prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora; nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de acestea pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale; sau v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 (1), până când se verifică dacă motivele legitime ale societății noastre prevalează asupra dumneavoastră.

Dreptul la transferabilitatea datelor

În conformitate cu art. 20 din GDPR, aveți dreptul de a primi în orice moment datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, într-un format utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. În plus, aveți dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără ca noi să vă punem piedici, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ în conformitate cu art. 20 alin. 6 (1) a sau art. 9 (2) a din GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. 6 (1) b) din GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automatizate, în măsura în care prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care am fost investiți.

În plus, datele cu caracter personal stocate de dumneavoastră pot fi transmise direct de la noi către un alt operator, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și dacă acest lucru nu afectează drepturile și libertățile altora.

Dreptul de a obiecta

În conformitate cu art. 20 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc și care se bazează pe art. 6 (1) e sau f. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții.

În cazul în care vă opuneți, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime și imperioase pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor sau libertăților dumneavoastră sau care servesc la constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

În cazul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc pentru un astfel de marketing; acest lucru se aplică, de asemenea, profilării în măsura în care aceasta este legată de un astfel de marketing direct. În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal în astfel de scopuri.

Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu art. 89 (1) din GDPR, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate din motive de interes public.

Este la discreția dumneavoastră să vă exercitați dreptul de a vă opune procedurilor automatizate în care sunt utilizate specificații tehnice legate de utilizarea serviciilor societății informaționale și indiferent de Directiva 2002/58/CE.

Dreptul la revocare

Puteți revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice moment, cu efect pentru viitor, în conformitate cu art. 7 (3) din GDPR.

Dreptul la confirmare

Aveți dreptul de a obține o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate.

Dreptul de a depune o reclamație

În plus, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în conformitate cu art. 77 din GDPR. În general, puteți contacta autoritatea de supraveghere de la locul de reședință sau de muncă obișnuit sau de la sediul nostru.

Datele colectate și temeiul juridic

Colectăm următoarele date de la dumneavoastră pentru a desfășura webinarele noastre:

Autentificare / Înregistrare

 • Nume, prenume

 • Adresa de e-mail

 • Compania

 • Subiect / Interes

Realizarea webinarului

 • Contribuții vorbite

 • Contribuții pe chat

 • Contribuții la vot

 • Participarea la webinar

 • Chestionar integrat

Înregistrarea și evaluarea webinarului

 • Înregistrarea video a seminarului web

Colectăm aceste date pe baza consimțământului dumneavoastră, Art. 6 (1) lit. a) GDPR, pe care îl puteți acorda ca parte a înregistrării la webinar. Puteți retrage acest consimțământ în orice moment, trimițând un e-mail la adresa marketing@ssi-schaefer.com. Acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării datelor efectuate până la retragerea dumneavoastră.

Utilizarea Pardot - Procesatorul de date

Procesul de invitație pentru seminariile noastre web este operat prin Pardot, un serviciu furnizat de Salesforce EMEA Limited ("Salesforce"). Nu poate fi exclusă prelucrarea datelor de către companiile Salesforce și de către furnizorii de date Salesforce în afara SEE, în special în SUA sau în alte țări pentru care nu există o decizie de adecvare din partea Comisiei Europene. Prin urmare, am încheiat clauzele contractuale standard aprobate de Comisia UE în conformitate cu art. 46 (2) lit. c) GDPR cu Salesforce.


Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor de către Salesforce, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a Salesforce:
https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/
Utilizăm Salesforce ca procesator de date. Procesatorii de date pot utiliza datele numai în scopurile specificate de noi și sunt, de asemenea, obligați prin contract de noi să trateze datele dumneavoastră exclusiv în conformitate cu această politică de confidențialitate și cu legile aplicabile privind protecția datelor. Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră de către Salesforce în numele nostru este Art. 28 GDPR.

Utilizarea GoToWebinar - Procesatorul de date

Utilizăm GoToWebinar, un serviciu furnizat de LogMeIn Ireland Unlimited Company ("LogMeIn"), pentru a ne desfășura seminariile web. Nu poate fi exclusă prelucrarea datelor de către companiile LogMeIn și procesatorii LogMeIn din afara SEE, în special în SUA sau în alte țări pentru care nu există o decizie de adecvare a Comisiei UE. Prin urmare, am încheiat clauzele contractuale standard aprobate de Comisia UE în conformitate cu art. 46 (2) lit. c) GDPR cu LogMeIn.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor de către LogMeIn, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a LogMeIn:​​​​​​​https://www.logmein.com/legal/privacy/international
Utilizăm LogMeIn ca procesator de date. Procesatorii de date pot utiliza datele numai în scopurile specificate de noi și sunt, de asemenea, obligați prin contract de noi să trateze datele dumneavoastră exclusiv în conformitate cu această politică de confidențialitate și cu legile aplicabile privind protecția datelor. Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră de către LogMeIn în numele nostru este Art. 28 GDPR.