Conformitate

Conduita responsabilă și etică, conformitatea cu cerințele legale și concurența loială sunt principiile de bază ale succesului nostru în afaceri.

SSI SCHAEFER Compliance Icons

Conformitate

La SSI SCHAEFER, conformitatea înseamnă mai mult decât simpla respectare a legilor - integritatea, concurența loială și practicile de afaceri durabile stau la baza succesului nostru corporativ și reflectă valorile familiei fondatoare.

SSI SCHAEFER Group - Declarație de conformitate

Conducerea grupului își susține cu fermitate declarația de conformitate. Puteți descărca Angajamentul executivului de mai jos.

compliance_bild_ONE

Codul de conduită

Codul de conduită al Grupului SSI SCHAEFER sintetizează valorile noastre în zece principii de comportament. Acesta este obligatoriu pentru toți angajații și managerii din întreaga lume și servește drept ghid pentru activitatea zilnică, precum și drept ajutor în luarea deciziilor în situații complexe.

Codul de conduită pentru partenerii de afaceri

Respectarea tuturor reglementărilor legale este, de asemenea, de cea mai mare importanță în cooperarea cu partenerii noștri de afaceri. Codul de conduită pentru partenerii de afaceri ai Grupului SSI SCHAEFER clarifică acest lucru prin principiile de conduită relevante pentru partenerii de afaceri și reprezintă baza pentru relații de afaceri integre.

Politica privind drepturile omului

Prin politica privind drepturile omului, conducerea grupului SSI SCHAEFER se angajează să respecte propria strategie privind drepturile omului și își reafirmă obiectivul de consolidare a drepturilor omului și de prevenire a încălcărilor drepturilor omului. Aceasta include efortul de a vinde numai proiecte și produse fabricate care respectă drepturile omului.

Sistemul de semnalare a neregulilor

Grupul SSI SCHAEFER a înființat un Birou central de raportare internă și diverse canale de raportare pentru a asigura detectarea timpurie a posibilelor încălcări ale conformității sau a riscurilor legate de drepturile omului sau de mediu. Biroul central de raportare internă primește rapoarte privind încălcarea dispozițiilor legale și a reglementărilor interne ale Grupului SSI SCHAEFER, precum și aspecte care prezintă un risc pentru drepturile omului sau pentru mediu, sănătate sau siguranță, și le urmărește în mod sistematic. 
Prin intermediul Sistemului de sesizare a neregulilor SSI SCHAEFER, toți angajații Grupului SSI SCHAEFER din întreaga lume, toți angajații furnizorilor direcți și indirecți de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, precum și clienții, partenerii de afaceri și toate celelalte persoane sau organizații pot trimite rapoarte 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Meniul de navigare în sistemul de denunțare SSI SCHAEFER Whistleblowing System este disponibil în diferite limbi. De asemenea, rapoartele pot fi introduse în orice limbă, utilizând câmpurile de text liber corespunzătoare.

Rapoartele care pot fi transmise prin intermediul sistemului de denunțare SSI SCHAEFER Whistleblowing System pot fi împărțite în următoarele categorii:

  • Corupție / mită

  • Încălcări ale legislației în materie de concurență și antitrust

  • Fraudă , / delapidare/ furt / divulgarea secretelor comerciale

  • Riscuri legate de drepturile omului și încălcări ale drepturilor omului-/ încălcări ale standardelor de muncă/ discriminare/ hărțuire

  • Riscuri legate de mediu și încălcări ale reglementărilor de mediu, sănătate și siguranță

  • Încălcări ale reglementărilor contabile, de raportare financiară sau fiscale/ falsificarea de documente 

  • Încălcări ale reglementărilor privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului/ încălcări ale reglementărilor privind controlul exporturilor și ale reglementărilor vamale

  • Alte încălcări ale dispozițiilor legale și încălcări semnificative ale politicilor interne ale grupului SSI SCHAEFER

  • Riscuri legate de drepturile omului și de mediu de-a lungul întregului lanț de aprovizionare; încălcări comise de furnizorii Grupului SSI SCHAEFER

Toate întrebările frecvente cu privire la procedura de depunere a rapoartelor prin intermediul sistemului de sesizare a neregulilor SSI SCHAEFER, la prelucrarea rapoartelor primite și la protecția persoanelor care raportează și a persoanelor vizate pot fi găsite în Regulamentul de procedură al sistemului de sesizare a neregulilor SSI SCHAEFER.

Iar aici se află linkul către Sistemul de denunțare a neregulilor:

www.bkms-system.com/ssi-schaefer

Reguli de procedură Sistem de sesizare a neregulilor SSI SCHAEFER Group

Aveți întrebări sau observații?