WEASEL® Lite Tervező – végfelhasználói licencszerződés

Verzió 2021 január, SSI SCHÄFER

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a végfelhasználói licencszerződést (a továbbiakban: „Szerződés”), mielőtt letölti vagy használná a WEASEL® Lite Tervezőt (a továbbiakban: „Alkalmazás”). Az Alkalmazás letöltésével vagy használatával Ön elfogadja a jelen Szerződés feltételeit.

1. Defíniciók

Licencvevő azt a magánszemélyt vagy jogi személyt jelenti, beleértve az Engedélyes örököseit, végrehajtóit, ügyintézőit, törvényes képviselőit, jogutódjait és engedélyezett engedményeseit, aki megkapja az Alkalmazást és annak licencét.

A Licencadó az SSI SCHÄFER Csoport azon vállalatát jelenti, amely a kérelmet és annak licencét szállítja a Licencvevőnek.

 2. Licensz

A Licencadó nem kizárólagos, állandó, át nem ruházható jogot biztosít a Licencvevőnek, hogy az Alkalmazást kizárólag a Licencvevő belső üzleti tevékenységeihez használja.

A Licencvevő az Alkalmazást kizárólag belső üzleti műveletekhez használhatja és sokszorosíthatja, és nem teheti hozzáférhetővé illetéktelen harmadik fél számára. A licenc kizárólag az Alkalmazás Engedélyes általi saját adatkezelésre történő felhasználására vonatkozik.

A Licencvevő ésszerű számú másolatot készíthet és telepíthet az Alkalmazásról biztonsági mentés és archiválás céljából.

A Licencvevő nem szerez további jogosultságokat az Alkalmazáshoz, például az Alkalmazás frissítésére, dokumentációjára és támogatására vonatkozó jogosultságokat.

3. Korlátozások

A Licencvevő beleegyezik, hogy nem, és Ön nem engedi meg másoknak, hogy:

a) az Alkalmazás licencbe adása, eladása, bérbeadása, bérbeadása, átruházása, terjesztése, továbbítása, tárolása, kiszervezése, nyilvánosságra hozatala vagy egyéb kereskedelmi célú felhasználása, illetve az Alkalmazás bármely harmadik fél számára elérhetővé tétele,

b) módosítani, áthelyezni, adaptálni vagy lefordítani az Alkalmazást,

c) előidézni vagy engedélyezni az Alkalmazás visszafejtését, szétszedését vagy visszafejtését, vagy más módon megkísérelni az Alkalmazás forráskódjának felfedezését.
   
4. Harmadik féltől származó szoftver

Az Alkalmazás a következő harmadik féltől származó szoftvereket és könyvtárakat használja, amelyekre egyedi licencfeltételek vonatkoznak:

a)    Apache Commons naplózás
b)    Apache FontBox
c)    Apache PDFBox
d)    Google Gson

Ezek a könyvtárak az Apache License 2.0-s verziója alatt vannak licencelve. A Licenc másolatát a http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 címen szerezheti be.

Az OpenJDK használatával kapcsolatban a GNU General Public License 2-es verziójára hivatkozunk. Az Osztályút-kivételt alkalmazzuk, így a rendelkezések csak a módosítatlan linkelt könyvtárakra vonatkoznak. A GNU General Public License 2. verziójának másolatát a https://openjdk.java.net/legal/gplv2+ce.html címen szerezheti be.

5. Felelősség és garancia

A Licencadó nem vállal felelősséget a licenciavevő felé semmilyen következményi kárért, harmadik fél követeléseiből eredő károkért, elmaradt haszonért, elveszett adatokért, elveszett használatért, elveszett megtakarításokért, a várt bevételek elvesztéséért vagy bármilyen példaértékű, büntető jellegű, különleges vagy közvetett kárért, még akkor sem, ha erre figyelmeztetnek. az ilyen károk lehetőségét.

A Licencadó nem garantálja, hogy az Alkalmazás hibamentesen vagy megszakítás nélkül fog működni, vagy hogy a licencadó kijavítja a programhibákat vagy az összes hibát.
Nincsenek kifejezett vagy hallgatólagos garanciák vagy feltételek, beleértve az eladhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat vagy feltételeket.
A Licenctulajdonos nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy az Alkalmazás megfelel az engedélyes követelményeinek.