it_material_flow

Mega Trendler

Mega Trendler; Yarının Dünyasına Dair Öngörüler

Bu günümüzü hangi mega trendler şekillendiriyor? Bu trendler hangi teknolojik etkilere sahipler? Trend araştırmacıları bu sorulara farklı cevaplar veriyor. Sizin için önde gelen trend uzmanlarının bazı öngörülerini derledik.

MEGA TRENDLER; YARININ DÜNYASINA DAİR ÖNGÖRÜLER

Bu günümüzü hangi mega trendler şekillendiriyor?

Dünya giderek daha geniş ağlarla organize oluyor. İster online ister offline, herkesin herkesle artık daha fazla bağlantısı var, bu bağlantılar çoğunlukla oldukça gevşek ancak neredeyse hepsi dijital. İnternet üzerinden birbiriyle bağlantılı ve kendi aralarında iletişim halindeki akıllı cihazlar, günlük yaşama giderek daha fazla eşlik ediyor ve mesleki ya da özel, tüm yaşam alanları birbiriyle bağlantılı ve akıllı.


Teknolojiler:

 • Dijitalleşme; dijitalleştirilebilen her şey dijitalleştiriliyor

 • Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) – donanımların kendi aralarındaki iletişimi artıyor

 • Big Data (Büyük Veri) – akıllı analiz sayesinde yeni anlayışlar ve iş modelleri

 • E-Commerce ve Mobile Commerce (E-Ticaret) – Hemen teslimat isteğinin artması

 • SoLoMo (Social, local, mobile) – İşbirlikçi, yer bazlı ve mobil teknolojilerin yakınlaşması

 • Lead Management – yer işletme için bir zorunluluk oluyor

 • Pop-Up Money – giderek daha fazla "Alternatif Para Birimleri" ortaya çıkıyor (Örneğin Bitcoin)

Güncel Gelişmelere Ufak Örnekler:

 • Market Sectorler ve bir alana ait komple pazarlar yakınlaşıyor, yeni tür ekolojik sistemler oluşuyor. Şirketler gelişerek, açık katma değer ağları oluşturuyor.

 • Giderek artan bireyselleşme ve "Singling" yüzünden insanlar, bir konu etrafında toplanan geçici sanal topluluklar üzerinden diğer insanlarla bağlantı kuruyor. Sanal topluluk düşüncesi ve "Kulüp Mentalitesi" giderek önem kazanıyor.

 • İletişim ve dijitalleşme, ayrılmaz bir ikili oluşturuyor. Giderek artan dijitalleşme yüzünden sürekli yeni arayüzler, katmanlar ve eylem konseptleri oluşuyor. İş, iletişim ve birlikte yaşama giderek hızlanıyor.

 • Tüketim mallarının ve öngörü yazılımlarının akıllı giyilebilir teknolojiler ile bağlantısı, şirketlerin bireylerin ihtiyaçlarını belirlemeyi ve durumlarına uygun ürün ve servis sunmayı kolaylaştırıyor. Bu, çok farklı branşları ve tedarik zincirlerini etkiliyor.

 • Analog değer katma süreçleri, deneyimler ve servisler, giderek daha fazla dijitalleşiyor. Yeni iş modelleri hızla yükseliyor. Hemen her gün, yeni sosyal medya siteleri pazara giriyor. Elektronik ticaret pazar payını büyük bir hızla artırıyor.

 • Arkadaşlıklar, danışmanlık ve satış artık çevrimiçi gerçekleşiyor. Özel konular ile ilgili çevrimiçi ağlar ve sanal topluluklar, müşteri kontağında giderek önem kazanıyor.

Pazarların sürekli artan entegrasyonu ve uluslararasılaşması ve toplum üzerinde, eğitimden özel yaşama ve ilişkilere kadar, büyüyen etkiler, küreselleşmenin ne kadar yaygın olduğunun göstergeleridir.

 

Gelişmeler:

 • Artan ihracat ve gelişmekte olan devletlerin dünya ticaretine ve ekonomik büyümeye daha fazla katılımı. Gelişen ülkelerde (BRIC, Next Eleven) ve Orta ile Doğu Avrupa'da yeni bir orta sınıf gelişiyor.

 • Sanayileşmiş ülkelerdeki kökleşmiş "Orta Kesim" daralıyor. Sosyal sistemler baskı altında kalıyor ve mal varlığı artan, giderek daha çok süper zengin türüyor.

 • Otomasyonlaştırılabilen her şey, yapılabilirlik ve ekonomiklik açısından bir kontrole tabi tutuluyor. Makineler adım adım boş veya insanı yoran faaliyetlerde görevi devralıyor. İnsanların sorumluluğu kayıyor. İş kolaylaşıyor, değerler maddiden gayri maddiye kayıyor.

 • Artan küreselleşme, bölgeselleştirmeyi güçlendiriyor. Bölgesel ürünler, önemli katma değer faktörlerine dönüşüyor.

 • Farklı kültürler arasındaki sınırlar giderek azalıyor.

 • Ulusal, Avrupa ve çok taraflı yasalar ve düzenlemeler giderek birbirine yaklaşıyor ve global rekabette zorunlu bir talebe dönüşüyor.

Mobilite, insanların, malların ve bilgilerin taşınmasının yanında, örneğin kariyer seçimi, yaşam evreleri geçişi ve ömür boyunca öğrenme sırasında, büyüyen mental esnekliği de kapsıyor. Geleceğe dair birçok mesleki alanda, mekânsal ve bilişsel esneklikle ömür boyu öğrenme, makinelerle ve iyi maaşlı işlerde, rekabette bir temel taleptir.


Gelişmeler:

 • Küreselleşmiş bir dünyada şirketlerin ve çalışanların rekabetçiliği, büyük ölçüde mobiliteye dayanıyor. Küreselleşmiş şirket yapıları giderek daha akıcı hale geliyor ve kümeleşiyor.

 • İnsanlar günün her saati mobilite bekliyor. Örneğin Viyana metrosu günde 24 saat çalışıyor. Mobilite ile ilgili yenilikler ve Car Sharing gibi iş modelleri, giderek hız kazanıyor. Car Sharing kullanıcı sayısı Avrupa'da 2011 yılında 0,7 milyondan, 2020'de 15 milyona çıkacak.

 • Daha fazla mobilite, çevreye de daha fazla yük getiriyor ve yeni, sürdürülebilir tahrik teknolojilerinin geliştirilmesini talep ediyor.

 • Memleketçilik, durağanlık, sakinlik ve gerçek yakınlık isteği, mobilitenin karşı trendi. Koordinasyon ve iletişim çok fazla yoğunlaştığında, giderek artan sayıda insan farklı konumlar üzerinden ortak projelerde çalıştığından, "Farkındalık" stabilize edici bir güç olarak kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

Gayri maddi değerlerin yaratılmasını baz alan, endüstriyel toplumdan bilgi toplumuna geçiş, şirket yapılarının ve işveren davranışlarının değişmesine neden oluyor. İş gücü, servis, bilgi ve yaratıcılık gibi alanlarda, global ekonomi için önemli bir faktöre dönüşüyor. Süreçler, deneyimler ve fikirler önem kazanıyor. Özel yaşam ve meslek yaşamı arasındaki sınırlar giderek azalıyor. Sabit çalışanlar da işlerinin yerine getirilmesinde daha fazla bağımsızlık istiyor.

Gelişmeler:

 • Bilgi çalışanları, serbest meslek erbapları ve yarının zenginleri, yaratıcı sınıfı oluşturuyor. Mensuplarını, hayatın tadına varan, "Yeni lüks" kavramından keyif alan, kendilerini bölgelerine karşı borçlu da hisseden, dünya vatandaşları oluşturuyor.

 • Yaratıcı sınıf, üst düzey performansları, zanaatı, güncel teknolojileri, şeffaflığı, sürdürülebilirliği, arkadaşlığı, kendi kendine optimizasyonu ve yaşam kalitesini takdir ediyor. Esnek çalışma zamanı modelleri, daha fazla otonomi ve          kendini gerçekleştirme talep ederek, işi yeniden tanımlıyor. İş biyografileri multigrafi oluyor, dolu dolu yaşam hedefleniyor.

 • Öz yaratıcılığı en iyi geliştirme olanakları için mobil, yeri bağımsız çalışma yanı sıra iş ile hayat arasında iyi bir denge, beklenen bir standart oluyor. Sadece esnek çalışma zamanlarına, dinlenme zamanlarına, iş hayat dengesi prensiplerine ve anlamlı işe göre konumlanan çekici işverenler en yeteneklileri çekebiliyor ve tutabiliyor.

Yeni nesil ekoloji, doğanın korunmasından veya büyük endüstri aleyhtarlığından çok daha fazlası. Sürdürülebilirlik ve verimlilik, tüm alanların içinden geçiyor ve ekonomi, ekoloji ve sosyal sorumluluğu birleştiriyor. Gün geçtikçe sayıları artan miktarda tüketici, bir üründen fazlasını sunan, müşterilerinin, çalışanlarının ve toplumun yaşamına bir katkı sağlayan, "İyi" markalar ve şirketler lehine karar veriyor.


Gelişmeler:

 • Başarılı şirketler doğanın korunması, herkes için iyi çalışma koşulları ve eşit yükselme fırsatları sunuyor ve kendilerini, topluma karşı sorumluluklarını aktif bir şekilde yerine getiren "İyi Şirket" olarak tanımlıyorlar.

 • Müşteriler, ürünleri ve markaları satın alma kararlarında, etik ve ekolojik kriterleri daha fazla dikkate alıyor.

 • Günümüzde halihazırda kahve, çay, kıyafet ve gıda maddelerinde görülen çağdaş tüketim, klasik "Statü-lüks ürünlerin" yerini alıyor.

 • Şirketler, henüz ürün geliştirme sırasında sürdürülebilir üretime dikkat ediyor ve müşteri yararına sürdürülebilirliği "Katma Değer" olarak giderek daha fazla ürün reklamının merkezine koyuyor.

100 yılı aşkın bir zamandan beri otonomi ve özerklik toplum üzerinde iz bırakırken, klasik hiyerarşik modeller çöküyor. İnsanlar, kendi kimliklerini ve kişiliklerini, tüketimleri ve yeni bağlantı arayışları ile gösteriyorlar. Birden çok opsiyonu mümkün olduğunca uzun süre açık tutmak için, önemli hayati kararlar erteleniyor.


Teknolojiler:

 • Fabbing – 3-D yazıcılar yardımıyla, ürünlerin bireysel, kendi kendine üretimi

 • Rapid Manufacturing – Bireyselleşmiş ürünler için profesyonel 3-D yazıcıların kullanımı

Gelişmeler:

 • Kişisel bir "Gerçek Yaşam" talebinin ve kendi kendini gerçekleştirme ihtiyacının tetiklemesiyle, geleneksel yaşam formları değişiyor. İş yeri değişimi, ortam değişikliği, partner değişimi; biyografiler artık daha ziyade bitişlerden ve yeni başlangıçlardan oluşuyor.

 • İnsanlar internetten, kendini takdim etme ve kişisel içeriğin yayınlama platformu olarak faydalanıyor. Giderek daha çok, günlük kullanım için kişisel tasarlanmış eşya isteğinin altını çizen, kendin yap web siteleri yapılıyor.

 • Arkadaş ve belli bir alana ait sanal topluluklar gibi serbest seçilmiş aidiyetler, geleneksel ailen yapısının yerini alıyor.

 • Bu trendin ticari potansiyeli, modüler konseptleri baz alan, kişiselleştirilmiş ürünlerin ve servislerin geliştirilmesinde yatıyor.

SORULARINIZ VE ÖNERİLERİNİZ