Customer Service & Support CSS

Önleyici Servisler

Optimum Sistem Koruması


Bilgisayarlı Bakım Yönetim Sistemi (SSI SCHAEFER CMMS) yardımı ile özel eğitimli servis teknisyenlerimiz tarafından önleyici bakım yapılmaktadır.

SSI SCHAEFER CMMS, sisteminizdeki bakım ve onarım çalışmalarını etkin bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek amacıyla oluşturulmuş elektronik bir servis portalıdır. Big Data, Endüstri 4.0'ın merkezi bir unsurudur. SSI SCHAEFER CMMS'in yardımıyla, etkin sonuçlar elde etmek için ilgili veriler saklanabilir, konsolide edilebilir ve görselleştirilebilir.


SSI SCHAEFER CMMS'in yararları:


Kağıtsız işlemler ve bakım faaliyetlerinin elektronik dokümantasyonu
Sisteminizin bakım geçmişini sürekli görebilme
Teknik dokümantasyonun kalıcı olması
Uzun vadeli verilerin analizi ile sorun önleme
Önleyici bakım planlama ve optimizasyonu
Sistemdeki her bileşen için bakım görev ve gereksinimlerinin ayrıntılı listesi
Bakım hizmetinin etkin organizasyonu
Servis portalında kullanılan SSI SCHAEFER web mağazasından satın alınmış yedek parçaların listesi ve saklanması
Fiili bakım faaliyetlerine ek olarak, önleyici hizmetler arasında denetimler, güvenlik denetimleri, çalışanlarınızın eğitimi ile birlikte sistem izlemesi de bulunmaktadır. Erken arıza ve aşınma tespiti sayesinde, optimum sistem kullanılabilirliğinden faydalanırsınız.

ÖNLEYİCİ BAKIM SERVİS HİZMETLERİMİZ

Maintenance Icon.jpg

Bakım faaliyetleri, sistemin çalışma durumunu sürdürmek için gerekli tüm faaliyetlerin yanı sıra görsel ve akustik değerlendirmeyi de içerir. SSI SCHAEFER, bakım hizmetini deneyimli ve sertifikalı servis teknisyenleri ile gerçekleştirmektedir. Hizmetimiz sonucu olarak, gerekli her türden bakım çalışması, sistem bakımı sırasında yapılabilir.

Inspection Icon.jpg

Denetimlerimiz, sisteminizin durumu hakkında her zaman net bir şekilde bilgilendirilmenizi sağlar. Deneyimli servis teknisyenleriyle yapılan bakım, tüm sistemin mevcut durumunun güvenilir bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.


Nitelikli personel tarafından düzenli denetimler
Denetim raporuyla sistemin mevcut durumu hakkında bilgi
Sistemin detaylı durum raporu

 

Safety Inspection Icon.jpg

Avrupa Birliği'nde operatörler, ülkelerin özel yönergelerine uygun olarak sistemin güvenli durumunu doğrulamak için yılda en az bir kez güvenlik incelemesi yapmalıdır. SSI SCHAEFER bu denetimleri özel olarak eğitilmiş servis teknisyenleri yardımı ile gerçekleştirir.


Bu denetimler tüm koruyucu cihazların doğru çalıştığını ve etkili olduğunu kanıtlar.
Ayrı bir otorite tarafından ek denetime gerek duyulmaması nedeniyle maliyetler azalır.

Güvenlik denetimi, diğer denetimler ve bakım faaliyetleri ile birlikte gerçekleştirildiği için daha az idari gider ve üretim kısıtlamaları


Rack Inspection Icon.jpg

EN 15635 numaralı “Depolama ekipmanlarının uygulanması ve bakımı” yönergesi, depolama tesislerinin denetlenmesi için gerekli kapsamları ve prosedürleri düzenler.
SSI SCHAEFER’ın resmi olarak sertifikalandırılmış raf sistemi müfettişleri, denetimleri görsel kontrol yoluyla gerçekleştirir. Sonuçlar bir kontrol rozeti ile belgelenir ve gösterilir. Onarım gerekirse, değiştirme işlemi hızlı bir şekilde ve kalifiye bir çalışan tarafından gerçekleştirilir.

 

 

 

 

Aşağıdaki raf sistemleri denetim gerektirmektedir:

System Monitoring Icon.jpg

Sistem izleme, depo bilgi işlem sistemlerinin uzun vadede çalışır durumda kalmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri içerir. SSI SCHAEFER, izlemeyi özel sistemler yardımı ve uzaktan bağlantı aracılığıyla kalifiye teknisyenler tarafından gerçekleştirir.


Eksiklikleri belirlemek ve gidermek için düzenli aralıklarla manuel değerlendirme
Uzun vadeli gözlemlerle potansiyel hataların belirlenmesi
Sistem hata mesajlarına hızlı tepki
Aylık raporlar ile çözüm önerileri ve sistem performansına dair veri sağlanması

Training Icon.jpg

Tesislerinizin ve sistemlerinizin, tüm potansiyeline ulaşmak ve aksaklıkları  önlemek için doğru bir şekilde kullanılması gerekir. SSI SCHAEFER, devreye alma işleminden sonra ve gerekli olan her durumda, doğrudan size gerekli eğitimleri sunar. Her eğitim için sertifika verilir.

İlgili sistemin bulunduğu yerde veya kendi teknoloji merkezimizde bakım eğitimi
Operatör ve yönetici eğitimi (personel değişikliklerinden sonra isteğe bağlı yeniden eğitim)
Kapsamlı mesleki uzmanlığa sahip kalifiye eğitmenler (çeşitli dillerde mevcuttur)
Teknisyenlerinizin sürekli ve bağımsız eğitimi için çevrimiçi öğrenme platformu


PREVENTİVE SERVİCES

Optimum system protection

In addition to the actual maintenance activities, preventive services also include inspections, safety inspections, system monitoring along with training for your employees. You benefit from enhanced system availability through early defect and wear detection.

CUSTOMER SERVİCE & SUPPORT

Customer Service & Support CSS

Müşteri Hizmetleri & Satış Sonrası Destek / CSS

Reaktif Servisler

Vertical Lift Module LogiMat® - Montage / Wartung

Müşteri Hizmetleri & Satış Sonrası Destek / CSS

Sistem Ömrü Yönetimi

DOWNLOADS

Soru ve Önerileriniz